Zawieszenie działalności gospodarczej sposobem na przetrwanie. Niektórzy przedsiębiorcy powinni to rozważyć

Firma Dołącz do dyskusji
Zawieszenie działalności gospodarczej sposobem na przetrwanie. Niektórzy przedsiębiorcy powinni to rozważyć

W dobie gwałtownie rosnących opłat za media i podwyżek cen towarów oraz półproduktów przedsiębiorcy szukają rozwiązań na przetrwanie. Czasem najlepszym rozwiązaniem może być tymczasowe zawieszenie działalności – zwłaszcza, jeśli od jakiegoś czasu koszty biznesu przewyższają zyski.

Zawieszenie działalności gospodarczej sposobem na przetrwanie

Coraz więcej polskich przedsiębiorców przyznaje, że ich sytuacja finansowa jest trudna. Eksperci przewidują, że już wkrótce rekordowo wiele osób prowadzących własny biznes może zdecydować się na zamknięcie działalności. Przedsiębiorcy, którzy nie chcieliby jednak całkowicie porzucać prowadzenia firmy ze względu na chwilowe trudności, mogą jednak wybrać inne rozwiązanie – i jest nim zawieszenie działalności gospodarczej.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Warto mieć świadomość, że tylko niektórzy przedsiębiorcy mogą zawiesić działalność – takie prawo przysługuje tym, którzy nie zatrudniają pracowników. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy wszystkie zatrudniane przez przedsiębiorcę osoby przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim.

Na ile można zawiesić działalność gospodarczą?

Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG to 30 dni. Należy jednak podkreślić, że jednocześnie nie określono maksymalnego czasu zawieszenia – równie dobrze działalność może być zawieszona nawet na kilka lat. Jednocześnie przedsiębiorcy wpisani do KRS mogą zawiesić działalność jedynie na 30 lub 45 dni.

Co daje zawieszenie działalności gospodarczej? Zawieszenie działalności a ZUS

Jakie są jednak zalety zawieszenia działalności gospodarczej i czy faktycznie może to być dobre posunięcie? Przedsiębiorca tnie dzięki temu koszty – na okres zawieszenia firmy zostaje zwolniony z konieczności opłacania składek ZUS i podatku dochodowego. Nie musi również składać deklaracji ZUS czy VAT. A warto przecież pamiętać, że to właśnie m.in. składki często są podstawowym kosztem jednoosobowych działalności gospodarczych – zwłaszcza, jeśli przedsiębiorca głównie świadczy samodzielnie usługi na rzecz innych firm. W sytuacji, gdy jego zyski drastycznie zmalały lub koszty zaczynają je wręcz przewyższać, zawieszenie działalności może być dobrym pomysłem. Przedsiębiorca może wtedy przeanalizować swój biznes i zastanowić się, co zrobić, by po odwieszeniu działalności zwiększyć przychody. W międzyczasie może uzyskiwać dochody np. z wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca może zawiesić działalność bezpośrednio w urzędzie gminy lub wysyłając wniosek na adres urzędu. Alternatywą jest zawieszenie działalności gospodarczej przez internet – i to właśnie ten sposób wybiera większość osób prowadzących firmy. Można to zrobić poprzez portal biznes.gov.pl. Po wejściu na stronę główną portalu należy wybrać opcję „zmień dane w CEIDG”. Następnie należy zalogować się, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Wypełniony wniosek można podpisać za pomocą profilu zaufanego lub podpisem kwalifikowanym.


Przerwa na reklamę: mSzafir to kwalifikowany podpis elektroniczny, który złożysz bez użycia karty i czytnika. Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony w ramach mSzafir jest zgodny z wymaganiami eIDAS i ma moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu. Więcej informacji -> mszafir.pl


Warto też pamiętać, że przedsiębiorca może właściwie w każdej chwili odwiesić działalność. Należy natomiast mieć również świadomość, że jeśli we wniosku nie zostanie wskazany termin odwieszenia działalności, to zawieszenie jest bezterminowe. W takiej sytuacji przedsiębiorca, chcąc wznowić prowadzenie firmy, będzie musiał złożyć kolejny wniosek.