Jeżeli zmieniłeś numer konta firmowego, musisz dopełnić dodatkowych formalności. W innym wypadku grozi ci grzywna

Finanse Firma Prawo Dołącz do dyskusji (69)
Jeżeli zmieniłeś numer konta firmowego, musisz dopełnić dodatkowych formalności. W innym wypadku grozi ci grzywna

Do zmiany rachunku bankowego może przekonać nas wiele kwestii. Wygodniejszy interfejs, tańsza obsługa rachunku czy po prostu fajniejsza reklama w telewizji, która przekonała nas do przejścia do innej instytucji. Powody są nieważne, ale ważne jest to, by w urzędzie zgłosić, że zaszła zmiana rachunku bankowego, dotyczącego naszej firmy.

Czasy, gdy ktoś nie miał rachunku bankowego, odchodzą w niepamięć. Teraz praktycznie każdy ma konto bankowe, często zresztą więcej niż jedno. Kiedy jesteśmy przedsiębiorcami rachunek bankowy to konieczność, która ułatwia funkcjonowanie w świecie biznesu. Co prawda wciąż możemy opłacać należności poprzez przelewy na poczcie oraz otrzymywać wynagrodzenie od listonosza, ale bądźmy szczerzy, są to już opcje, z których korzystać mogą tylko ci, którzy mają firmy i bardzo małe zaufanie do systemu bankowego.

Nieważne czy firmowy, czy prywatny. Każdy rachunek, na którym dokonywane były transakcje związane z działalnością, powinien być zgłoszony

Do urzędu skarbowego przedsiębiorca powinien zgłosić wszystkie rachunki bankowe, na których dokonuje jakichkolwiek operacji, które są związane z jego firmą. Co istotne, nie jest ważne czy rachunek został otwarty typowo na firmę, czy jest prywatny.

Dlatego wiele osób, które mają swoje firmy decyduje się na założenie odrębnego rachunku, właśnie dla celów przedsiębiorstwa, by tylko z niego korzystać przy zarządzaniu firmą i nie musieć zgłaszać swojego prywatnego numeru konta. Takie rachunki są zazwyczaj droższe niż te dla osób prywatnych, ale jest to koszt, który wielu woli ponieść. Oczywiście wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunku przedsiębiorca może ująć jako koszty podatkowe.

Na zgłoszenie zmiany firmowego rachunku bankowego mamy tylko 7 dni

Jeżeli zmieniliśmy rachunek bankowy albo założyliśmy nowy i zamierzamy korzystać z kilku, to na zgłoszenie tego faktu mamy 7 dni od momentu zaistnienia zmiany. Zgłoszenie tego faktu nie jest trudne. Przedsiębiorcy, którzy mają jednoosobową działalność gospodarczą, muszą złożyć tylko jeden druk, jakim jest CEIDG-1, gdzie aktualizują swoje rachunki bankowe. Nie trzeba osobno zgłaszać tego faktu do Urzędu Skarbowego czy ZUS-u. Instytucje te zostaną powiadomione automatycznie przez Urząd Gminy, w którym dokonamy zmiany.

Przedsiębiorca, który tego nie zrobi, może zostać ukarany grzywną albo mandatem. Dlatego należy pamiętać o tym, by w razie zmiany rachunku albo przy otworzeniu nowego konta firmowego, z którego dokonywane będą operacje związane z naszą firmą, złożyć takie zgłoszenie.

Zmiana rachunku bankowego może być dokonana przez internet i nie wymaga chodzenia do urzędu

Wniosek CEIDG-1 możemy wypełnić przez stronę biznes.gov.pl i podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Oczywiście możemy też druk wypełnić ręcznie i zanieść do urzędu albo wypełnić na stronie, a następnie pójść do urzędu jedynie go potwierdzić.

Zmiany dokonuje się w sekcji 26. „Informacje o rachunkach bankowych / rachunkach w SKOK wnioskodawcy”. Tam wpisujemy dane rachunku, który chcemy dodać. Jeżeli chcemy rachunek wycofać z tych, które dotyczą działalności albo został on zlikwidowany, to wpisujemy dane rachunku oraz zaznaczamy pole „likwidacja”. W druku CEIDG-1 jest miejsce tylko na jeden numer konta. Jeżeli chcemy w jednym wniosku dokonać większej ilości zmian, to musimy dołączyć załącznik CEIDG-RB. We wpisie aktualizacyjnym możemy też zaznaczyć checkbox „Rachunek, na który dokonywany będzie zwrot podatku”. Jest to przydatne wtedy, gdy mamy kilka rachunków z których korzystamy podczas zarządzania firmą, a chcemy tylko zmienić to, który z nich jest tym głównym.

Przedsiębiorca, który jest VAT-owcem, może łatwo sprawdzić jakie rachunki zgłosił

Jeżeli nie pamiętamy jaki rachunek bankowy zgłosiliśmy w CEIDG-1 albo nie jesteśmy pewni czy umieszczaliśmy jakikolwiek, to najłatwiej sprawdzić to wyszukując swój NIP w Wykazie Podatników VAT. Możliwość ta istnieje jednak tylko w przypadku podatników, którzy są zgłoszeni do VAT.

Dla tych, którzy nie rozliczają się od podatku towarów i usług nie ma łatwego sposobu na sprawdzenie jakie rachunki zgłosiliśmy. Pozostaje wtedy albo odszukanie wpisu, na jakim zakładaliśmy działalność gospodarczą, albo kontakt z urzędem, w celu weryfikacji, czy dany rachunek jest zgłoszony.