O tym warto pamiętać. Inaczej należne świadczeniobiorcy pieniądze wypłacone przez ZUS wrócą do Zakładu

Finanse Dołącz do dyskusji
O tym warto pamiętać. Inaczej należne świadczeniobiorcy pieniądze wypłacone przez ZUS wrócą do Zakładu

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że zmiana konta bankowego lub adresu może mieć poważne konsekwencje, jeśli dana osoba nie dopełni odpowiednich formalności. Możliwe jest nawet nieotrzymanie renty czy emerytury z ZUS.

Zmiana konta w banku czy adresu powinna być zgłoszona do ZUS

Większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że zmiana adresu zamieszkania czy zamknięcie starego rachunku bankowego i otwarcie nowego wiąże się z pewnymi formalnościami. Przykładem może być konieczność zgłoszenia tego faktu np. pracodawcy – tak, by mógł przelewać wynagrodzenie na nowe konto. Niektóre osoby mogą jednak nie wiedzieć, że zmiany tego rodzaju należy również zgłosić do ZUS.

Jak przypomina regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, Iwona Kowalska-Matis,

Każdą zmianę adresu i numeru rachunku bankowego nasz klient powinien zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym wypłacamy mu, co miesiąc jego pieniądze.

Rzecznik zaznacza przy tym, że jeśli klient zrobi to zbyt późno (albo w ogóle nie zgłosi zmiany adresu i/lub numeru rachunku bankowego), to musi liczyć się z tym, że wypłacone świadczenie w postaci emerytury czy renty wróci do ZUS.

Teoretycznie mogłoby się wydawać, że świadczeniobiorcy raczej nie powinni zapominać o tak podstawowej kwestii jak zgłoszenie takich zmian do ZUS; w końcu renciści i emeryci otrzymują pieniądze prosto z ZUS, a o dopełnienie formalności nie zadba już pracodawca czy jakakolwiek inna instytucja. W praktyce jednak okazuje się, że wciąż sporo osób zapomina o dokonaniu zgłoszenia do Zakładu. Jak przyznaje cytowana rzecznik, zdarzają się też osoby, które zgłoszenia dokonują zaledwie na kilka dni przed datą wypłaty emerytury lub renty. To jednak zbyt późno; w rezultacie ZUS wprawdzie wypłaci pieniądze na podany wcześniej numer rachunku bankowego, ale jeśli konto jest już nieaktywne, pieniądze wrócą do Zakładu.

Jak dokonać zgłoszenia zmiany adresu lub numeru rachunku bankowego?

Poinformowanie ZUS o zmianie adresy czy numeru konta jest możliwe na kilka sposobów. Pierwszym – i najczęściej wybieranym przez seniorów – jest wizyta w placówce ZUS i wypełnienie druku EZP. Warto jednak wiedzieć, że wszystkie zmiany można też zgłosić drogą elektroniczną, poprzez PUE ZUS. Możliwe jest także wysłanie wypełnionego druku pocztą.

Warto pamiętać, by nie odkładać zgłaszania zmian do ZUS na ostatnią chwilę – w innym wypadku wypłata świadczenia znacząco się opóźni.