Nowy obowiązek dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2023 r. Chodzi o ZUS

Firma Dołącz do dyskusji
Nowy obowiązek dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2023 r. Chodzi o ZUS

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą być przygotowaniena nowy obowiązek od 1 stycznia 2023 r. Każdy przedsiębiorca będzie musiał mieć konto w PUE ZUS – niezależnie od tego, ile osób zatrudnia (i czy w ogóle).

Każdy przedsiębiorca będzie musiał mieć konto w PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS umożliwia przedsiębiorcom (i zresztą nie tylko im) sprawdzanie swojego stanu konta ZUS w dowolnym momencie. Możliwe jest np. zweryfikowanie, czy składki na ubezpieczenia społeczne faktycznie zostały wpłacone i czy nie ma żadnych zaległości. Płatnik składek może też uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami czy wygenerować i wysłać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe. Z kolei osoba ubezpieczona (pracownik) może za pośrednictwem PUE ZUS upewnić się, czy płatnik faktycznie zgłosił ją do ubezpieczeń, a ponadto – obliczyć prognozowaną wysokość emerytury czy upewnić się, że pracodawca płaci za nią składki.

O ile jednak posiadanie profilu w PUE ZUS często ułatwia życie, o tyle nie jest to obowiązkowe dla każdego płatnika składek. Od 1 stycznia 2023 r. to się jednak zmieni. Każdy przedsiębiorca będzie musiał mieć konto w PUE ZUS – i nie będzie mieć znaczenia, ilu pracowników zatrudnia (lub czy w ogóle to robi). Płatnicy będą mieć obowiązek przekazania do ZUS swojego adresu elektronicznego; co ciekawe, jeśli przedsiębiorca nie wywiąże się z tego obowiązku, profil na platformie założy za niego sam Zakład. Wprowadzenie nowego obowiązku ma na celu przyspieszenie korespondencji na linii Zakład-przedsiębiorca oraz – co łatwo można wywnioskować – zmniejszenie kosztów tej korespondencji.

Fakt, że każdy przedsiębiorca będzie musiał mieć konto w PUE ZUS nie powinien zbyt mocno dziwić, zważywszy na fakt, że rzadzący już od jakiegoś czasu dążą do tego, by jak najwięcej formalności przenieść do świata online. Dobrym przykładem jest jeden z najnowszych projektów, zakładający, że założenie firmy będzie możliwe tylko online.

Zmiany w podpisywaniu pism w formie elektronicznej

Warto jednocześnie zauważyć, że nie jest to jedyna zmiana od nowego roku, jeśli chodzi o PUE ZUS. Od 1 stycznia wszystkie pisma elektroniczne przesyłane do Zakładu za pośrednictwem profilu na platformie będą mogły być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych (ostatnią opcję ZUS udostępnia bezpłatnie). Obecnie wykorzystanie tego ostatniego sposobu na podpisanie pisma było możliwe jedynie w określonych przypadkach.