Zmiany w sposobie opłacania PIT, VAT i CIT. Czy przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek?

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (444)
Zmiany w sposobie opłacania PIT, VAT i CIT. Czy przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek?

Już niedługo wejdą w życie zmiany w sposobie opłacania PIT, VAT i CIT. Wszystko w związku z mikrorachunkiem podatkowym. Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy będą uiszczali zobowiązania z tytułu wyżej wymienionych podatków właśnie na mikrorachunek podatkowy. Czy muszą jednak złożyć odpowiedni wniosek o jego nadanie?

Zmiany w sposobie opłacania PIT, VAT i CIT. Od 1 stycznia na jeden rachunek

O tym, że już niedługo wejdzie w życie indywidualny rachunek podatkowy, pisaliśmy na Bezprawniku już jakiś czas temu. Przedsiębiorcy zaczną korzystać z mikrorachunku już od początku przyszłego roku. Zobowiązania podatkowe z tytułu PIT, VAT i CIT będą uiszczali właśnie na ten rachunek. „Rozdzieleniem”, a zatem właściwym zaksięgowaniem tych zobowiązań będzie zajmować się skarbówka. Jeśli chodzi o pozostałe należności, sposób ich opłacania nie zmienia się. Przedsiębiorca będzie dokonywać wpłat na właściwy rachunek bankowy znajdujący się w obwieszczeniu ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Czy przedsiębiorca musi w związku z tym wykonać jakieś dodatkowe czynności?

Przedsiębiorcy mogą sobie jednak zadawać pytanie, czy zmiany w sposobie opłacania PIT, VAT i CIT wymuszają na nich podjęcie jakichś dodatkowych czynności. Czy przedsiębiorca musi np. samodzielnie założyć indywidualny rachunek podatkowy? Okazuje się, że nie. W sposób automatyczny jest on nadawany każdemu przedsiębiorcy. Tym samym osoby prowadzące biznes nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków o jego przyznanie.

W takiej sytuacji pojawić się może za to inne pytanie, mianowicie – jak w takim razie poznać swój numer mikrorachunku podatkowego? Można to uczynić za pomocą generatora mikrorachunku podatkowego znajdującego się na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Aby to zrobić, przedsiębiorca musi podawać swój PESEL i NIP. Co interesujące, osoby chcące dowiedzieć się już dziś, jaki jest ich numer mikrorachunku podatkowego, mogą to zrobić. Jednocześnie należy pamiętać, że zobowiązania podatkowe można uiścić na ten numer dopiero od 1 stycznia 2020 r. Do tego czasu przedsiębiorcy opłacają podatki na starych zasadach.

Co ważne, generator działa zarówno na komputerze, jak i na tablecie czy w telefonie. Numer rachunku można sprawdzić o dowolnej porze. Sam mikrorachunek będzie składał się z 26 znaków. Pierwsze dwa znaki to liczba kontrolna, kolejne osiem to stała kombinacja liczb dla każdego rachunku, wskazująca na numer rozliczeniowy NBP. Następne trzy znaki to stała kombinacja liczb wskazująca na numer uzupełniający NBP. Następny znak to Y, wynoszący 1 w przypadku PESEL lub 2 w przypadku NIP. Ostatni fragment rachunku to „XXX XXXX XXXX”, czyli NIP lub PESEL uzupełniony na końcu o zera w taki sposób, by cały rachunek zawierał 26 znaków.