Zmieni się wysokość kolejnego zasiłku. Rząd chce też wprowadzenia kilku zmian systemowych

Praca Dołącz do dyskusji
Zmieni się wysokość kolejnego zasiłku. Rząd chce też wprowadzenia kilku zmian systemowych

Już wkrótce czekają nas zmiany w zasiłku dla bezrobotnych oraz w sposobie aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt ustawy został już skierowany do uzgodnień. Co się zmieni po przyjęciu nowych przepisów?

Zmiany w zasiłku dla bezrobotnych. I nie tylko

To przepisy, które rządzący zapowiadali już jakiś czas temu – mowa o zmianach w zasiłku dla bezrobotnych oraz o nowych sposobach aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia (ze szczególnym naciskiem na pomoc osobom dopiero wchodzącym na rynek pracy, seniorom i długotrwale bezrobotnym).

Co się zmieni po wejściu przepisów w życie? Po pierwsze, wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych, posiadających uprawnienie do zasiłku wynoszące mniej niż 5 lat – z 80 proc. zasiłku do 100 proc. przez cały okres pobierania zasiłku. Rządzący chcą też znieść uzależnienie długości okresu pobierania zasiłku od stopy bezrobocia na obszarze powiatu, na terenie którego mieszka bezrobotny. Jednocześnie podniesiona ma zostać wysokość minimalnej kwoty świadczenia wypłacanej osobom wykonującym prace społecznie użyteczne (z 10,90 zł brutto za godzinę do 27,70 zł brutto).

Sporo zmian dotyczy samej aktywizacji bezrobotnych. Na przykład w przypadku osób do 30. roku życia wprowadzone mają być nowe zasady wsparcia; osoba w tym wieku, rejestrująca się jako bezrobotny lub poszukująca pracy, miałaby najpierw zostać poddana ocenie umiejętności cyfrowych. Dodatkowo w każdym Powiatowym Urzędzie Pracy miałby zostać wyznaczony doradca ds. zatrudnienia, który pełniłby funkcję doradcy ds. osób młodych.

Zmiany w zasadach pożyczki edukacyjnej i na utworzenie stanowiska pracy

Rządzący postanowili też zmienić zasady i wysokość pożyczki przyznawanej na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej oraz utworzyć pożyczkę edukacyjną. Jeśli chodzi o nowe rozwiązanie, pożyczka edukacyjna miałaby wynosić do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia i mogłaby zostać wykorzystana na opłacenie kosztów m.in. szkoleń, kursów czy studiów podyplomowych; możliwe byłoby również staranie się o umorzenie 20 proc. przyznanej kwoty.

Z kolei pożyczka na ustanowienie stanowiska pracy ma zostać podniesiona z 6 do 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia, przy czym 25 proc. kwoty będzie można przeznaczyć na koszty osobowe pracownika. Skrócony ma zostać też obowiązek utrzymania stanowiska pracy – z 24 do 18 lub 12 miesięcy (w zależności od wysokości otrzymanej refundacji).

Warto też wspomnieć o nowej formie wsparcia dla przedsiębiorców, którzy zatrudnią osoby poszukujące pracy i mające jednocześnie powyżej 60 lat (w przypadku kobiety) i 65 (w przypadku mężczyzny). Przedsiębiorcy mogliby otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Wsparcie byłoby przyznawane maksymalnie na 2 lata; pracodawca musiałby zatrudniać pracownika przez co najmniej kolejny rok.