Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn może zostać zrównany. Będzie skarga do TK

Państwo Praca Dołącz do dyskusji
Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn może zostać zrównany. Będzie skarga do TK

Wiek emerytalny w Polsce wynosi odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Może się jednak okazać, że nastąpi zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn – i nie chodzi tu wcale o plany rządzących, a o działania, jakie zamierzają podjąć związkowcy z OPZZ „Konfederacja Pracy”. Chcą bowiem zaskarżyć do TK przepisy różnicujące wiek emerytalny.

Będzie zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn? OPZZ chce zaskarżyć przepisy

OPZZ „Konfederacja Pracy” chce zaskarżyć do TK przepisy różnicujące wiek emerytalny kobiet i mężczyzn – tak wynika z nieoficjalnych ustaleń prawo.pl. Związkowcy rozpoczynają zbieranie środków pieniężnych, które umożliwią im złożenie skargi. Doniesienia serwisu potwierdza również dr Liwiusz Laska, adwokat, pełnomocnik i ekspert OPZZ. Jak twierdzi, obecnie ze wszystkich państw Unii Europejskiej jedynie Polska ma różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn i nie stara się z tym nic zrobić; część krajów UE różnicuje bowiem wiek emerytalny według płci, ale jest obecnie w procesie zmian. Tymczasem w Polsce nie trwają żadne prace legislacyjne ani nawet konsultacje na ten temat. Adwokat zwraca też uwagę na to, że na tak dużą dowolność przy ustalaniu wieku emerytalnego (różnego dla obcy płci) nie zezwala unijne prawo – a obecne przepisy obowiązujące w Polsce można uznać za dyskryminujące. Jego zdaniem „zakres dozwolonego odstępstwa jest ograniczony tylko do tych form dyskryminacji, które są niezbędne i obiektywnie powiązane z różnicą w wieku emerytalnym”.

Co jednak ciekawe, według adwokata wiek emerytalny należałoby wyrównać… w dół – czyli de facto obniżyć go do 60 lat dla mężczyzn. Choćby ze względu na fakt, że kobiety żyją dłużej od mężczyzn, a mając możliwość przejść na emeryturę wcześniej, pobierają ją znacznie dłużej. Ewentualne zrównanie wieku emerytalnego w dół nie wydaje się jednak dobrym pomysłem; obecnie w Europie dominuje raczej trend podnoszenia wieku emerytalnego, a nie jego obniżania.

Co zrobi TK? Trybunał już zabierał głos w tej sprawie

Czy zrównanie wieku emerytalnego kobiet lub mężczyzn jest możliwe i czy TK faktycznie może uznać, że przepisy dotyczące wieku emerytalnego w Polsce są niekonstytucyjne? Jak wskazuje na łamach prawo.pl dr Tomasz Lasocki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, TK wypowiadał się już w kwestii wieku emerytalnego w Polsce – najpierw w 2010, a następnie w 2014 r. W 2010 r. stwierdził, że utrzymywanie zróżnicowanego wieku emerytalnego jest zgodne z Konstytucją, ale zwrócił się do Sejmu z apelem o podjęcie prac w celu jego wyrównania; w 2014 r. stwierdził natomiast, że „perspektywa zrównania wieku” także nie narusza Konstytucji. Tym samym TK pozostawił niejako kwestię wieku emerytalnego i jego ewentualnego zrównania rządzącym. Teoretycznie zatem związkowcy raczej nie powinni liczyć na to, że TK stwierdzi nagle niekonstytucyjność przepisów; z drugiej strony, znane są nam przypadki, gdy Trybunał (zwłaszcza po reformie rządu) zmienił nagle zdanie co do konstytucyjności niektórych przepisów.