ZUS odpowiada na najczęstsze pytania dotyczące rozliczenia składki zdrowotnej. Nie wszystko może się spodobać przedsiębiorcom

Firma Dołącz do dyskusji
ZUS odpowiada na najczęstsze pytania dotyczące rozliczenia składki zdrowotnej. Nie wszystko może się spodobać przedsiębiorcom

Coraz mniej czasu przedsiębiorcy mają na dokonanie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Wokół tej kwestii narosło zresztą sporo wątpliwości. Z tego względu ZUS postanowił odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczenia. 

ZUS odpowiada na pytania o roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Na roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorcy mają czas tylko do 22 maja – ale nie powinni zwlekać do ostatniej chwili, zwłaszcza jeśli przypuszczają, że będzie im się należeć nadpłata (wniosek o jej zwrot można złożyć jedynie do 1 czerwca). Przedsiębiorcy mają jednak liczne wątpliwości dotyczące rozliczenia. Co na przykład w sytuacji, gdy działalność gospodarcza została niedawno zawieszona lub zamknięta, a przedsiębiorca nie składa deklaracji za kwiecień? Jak tłumaczy ZUS, nawet w takiej sytuacji konieczne jest złożenie ZUS DRA za kwiecień – po złożonym ZWUA i ZWPA możliwe będzie złożenie ZUS DRA z rocznym rozliczeniem o identyfikatorze 1/04/2023.

Przedsiębiorców zastanawia również to, w jaki sposób dokonać rozliczenia składki zdrowotnej w sytuacji, gdy zmienili formę opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową. Jak tłumaczy ZUS, w takiej sytuacji – czyli gdy nastąpiła zmiana formy opodatkowania wstecz, za cały 2022 r. (co było wyjątkowo możliwe przez zmiany w przepisach), to przy rozliczeniu należy brać pod uwagę składki należne za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., jeśli przedsiębiorca zdecydował się na kontynuację rozliczenia według skali podatkowej również w 2023 r. Jeśli jednak przedsiębiorca zmienił formę opodatkowania za 2022 r. na skalę, ale w 2023 r. powrócił na ryczałt, to do rozliczenia składki zdrowotnej należy brać pod uwagę składki należne za okres luty-grudzień 2022 r.

Oprócz tego ZUS porusza również kwestię rocznego rozliczenia w ramach programu Płatnik. Przypomina też, że jeśli przedsiębiorca zmarł, to spadkobierca nie musi składać rocznego rozliczenia – dokona tego sam ZUS. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustanowiony został zarządca sukcesyjny.

Co ze zwrotem nadpłaty składki zdrowotnej?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiedział też na liczne pytania dotyczące zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej. Po pierwsze – jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty w terminie, ale jednocześnie nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, ZUS rozliczy nadpłatę w terminie do końca 2023 r. (o ile KAS nie przekaże informacji o rozbieżnościach między pomiędzy formą opodatkowania i wysokością przychodów/dochodów wykazanych w dokumentach przekazanych do ZUS a formą opodatkowania i przychodami/dochodami wykazanymi dla celów podatkowych).

Jednocześnie ZUS przypomina również, że nie ma możliwości, by przedsiębiorca uzyskał zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w postaci gotówki – zwrot nastąpi jedynie na rachunek bankowy.