Tarcza antykryzysowa 9.0 wprowadza zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień. Część przedsiębiorców może ubiegać się o zwolnienie jedynie za kwiecień

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (232)
Tarcza antykryzysowa 9.0 wprowadza zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień. Część przedsiębiorców może ubiegać się o zwolnienie jedynie za kwiecień

Tarcza antykryzysowa 9.0 została już opublikowana – odpowiednie rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw 16 kwietnia. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się m.in. o zwolnienie z ZUS za kolejny okres. 

Zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień 2021. Przedsiębiorcy mogą odetchnąć

Tarcza antykryzysowa 9.0 – co dla wielu przedsiębiorców będzie niewątpliwie istotną wiadomością – wprowadza zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień 2021. O zwolnienie ze składek za okres od 1 marca do 30 kwietnia lub – od 1 kwietnia do 30 kwietnia mogą wnioskować przedsiębiorcy o kodach PKD:

  • 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowi- skowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
  • 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Kod PKD musi wskazywać na przeważający rodzaj działalności. Oceny kodu dokonuje się na dzień 31 marca 2021 r. – a nie, jak do tej pory, na dzień 30 listopada 2020 r. Przedsiębiorca musi również, podobnie jak poprzednio, wykazać odpowiedni spadek przychodów. Wnioskowanie o zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień jest możliwe, jeśli przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.. Dodatkowo – pod warunkiem, że przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

Kiedy zwolnienie tylko za kwiecień, a kiedy za marzec i kwiecień?

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zwolnienie za marzec i kwiecień łącznie nie przysługuje wszystkim przedsiębiorcom z jednym z kodów PKD wymienionych wyżej. Zwolnienie ze składek ZUS zarówno za marzec jak i kwiecień mogą otrzymać przedsiębiorcy z kodem PKD z pierwszej grupy (z wymienionych wyżej – od 49.32.Z do 96.04.Z). Z kolei przedsiębiorcy z drugiej grupy (od kodu 47.11.Z do kodu 96.09.Z) mogą starać się o zwolnienie wyłącznie za kwiecień.

Konieczne deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać, że aby ich wniosek został uwzględniony, muszą przesłać odpowiednie deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne. Prowadzący firmę mają na to czas maksymalnie do 30 czerwca. Warto zrobić to jednak nieco wcześniej – ponieważ także do 30 czerwca możliwe będzie złożenie wniosku o zwolnienie ze składek.

Należy też zwrócić uwagę na fakt, że przepisy rozporządzenia dotyczące m.in. zwolnienia ze składek ZUS wchodzą w życie dopiero 4 maja. Dodatkowo do wniosków o zwolnienie z ZUS złożonych na podstawie rozporządzenia z dnia 26 lutego – a które nie zostaną rozpatrzone przed 4 maja – stosuje się przepisy dotychczasowe. Wyjątkiem jest termin przesłania deklaracji rozliczeniowych/imiennych raportów miesięcznych, do których stosuje się przepisy rozporządzenia z 16 kwietnia.