Przedsiębiorcy już wkrótce będą musieli zacząć spłacać pomoc, którą otrzymali od państwa. I nie chodzi wcale o pożyczki z BGK

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (516)
Przedsiębiorcy już wkrótce będą musieli zacząć spłacać pomoc, którą otrzymali od państwa. I nie chodzi wcale o pożyczki z BGK

W trzeciej dekadzie kwietnia ma rozpocząć się procedura umorzenia subwencji z tarczy finansowej 1.0. Niestety – nie wszyscy z niej skorzystają, a część przedsiębiorców już wkrótce będzie musiała zacząć zwracać – przynajmniej w części – państwową pomoc. 

Zwrot subwencji z tarczy finansowej PFR coraz bliżej. Nie wszyscy skorzystają z całkowitego umorzenia

Przedsiębiorcy, którzy w zeszłym roku otrzymali środki z tarczy finansowej 1.0, teraz muszą szykować się na zwrot subwencji tarczy PFR. Część z nich będzie mogła skorzystać z całkowitego umorzenia subwencji z tarczy PFR (mowa o przedsiębiorcach z najbardziej poszkodowanych branż) – i to bez względu na spełnienie warunku utrzymania stanu zatrudnienia. Reszta przedsiębiorców musi zwrócić subwencję – niektórzy tylko w niewielkiej części, inni – nawet całą.

Jeśli beneficjent programu w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji zawiesił działalność gospodarczą lub rozpoczął się proces likwidacji firmy/otwarcie postępowania upadłościowego lub restrukturacyrnego, to zwrot subwencji z tarczy finansowej PFR wynosi 100 proc. Natomiast w sytuacji, gdy przez kolejne 12 miesięcy od dnia udzielenia subwencji przedsiębiorca nie zawiesił działalności ani nie rozpoczął się proces jej likwidacji, zwrotowi podlega (obligatoryjnie) co najmniej 25 proc. otrzymanej subwencji.

To, czy przedsiębiorca będzie musiał zwrócić więcej, zależy już od utrzymania stanu zatrudnienia. W przypadku utrzymania przez niego średniej liczby pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku, na poziomie wyższym niż 100 proc., przedsiębiorca nie będzie musiał zwracać nic więcej. Jeśli jednak poziom ten mieści się między 50 a 100 proc., zwrotowi podlega dodatkowo od 0 do nawet 50 proc. subwencji, proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia. Z kolei jeśli zatrudnienie będzie niższe niż na poziomie 50 proc., zwrotowi podlega dodatkowo 50 proc. wysokości subwencji.

Część przedsiębiorców już wkrótce otrzyma harmonogram spłat

Jak informuje PFR, proces umarzania subwencji z tarczy finansowej PFR jest już przygotowywany. Na stronie PFR znajdziemy informację, że nie później niż do 31 marca zostanie opublikowany zmienione regulamin tarczy finansowej 1.0. Pierwsze umorzenia mają natomiast nastąpić po 29 kwietnia 2021 r. Wtedy też przedsiębiorcy otrzymają elektroniczne formularze z kwotą umorzenia. Będą one dostępne po zalogowaniu się na konto w banku, w którym wypłacona była subwencja. Oprócz informacji, ile wyniesie kwota umorzenia subwencji, przedsiębiorcy otrzymają też harmonogram spłaty reszty subwencji. Kwota do spłaty będzie rozłożona na 24 nieoprocentowane raty.

Duża część przedsiębiorców rozpocznie spłatę już w lipcu. Mowa o tych, którzy otrzymali pomoc w maju 2020 r.