Chcę wyciąć drzewa ze swojej posesji – potrzebuję pozwolenia?

Codzienne Państwo Dołącz do dyskusji (8)
Chcę wyciąć drzewa ze swojej posesji – potrzebuję pozwolenia?

W wielu przypadkach ludzie miewają wątpliwości, czy potrzebują pozwolenia na wycięcie drzew z własnej posesji. Jedni tną bez zastanowienia, inni w strachu szukają wiadomości, czy jest to legalne. Nielegalna wycinka może przynieść w konsekwencji dotkliwe kary!

Ustawa o ochronie przyrody stanowi, że na wycinkę większości drzew i krzewów trzeba uzyskać stosowne pozwolenia. Przewiduje ona także wyjątki, w których nie trzeba mieć pozwolenia.

Drzewo, które podlega ustawie musi składać się z korony, pnia i korzeni, oraz być rośliną wieloletnią. Ważny jest fakt, że za takowe uważane są wszelkie drzewa, które miały takie cechy przed wycinką. Nie ma znaczenia, czy zostały uszkodzone na skutek pożaru, uderzenia pioruna, samochodu, czy też celowego działania człowieka.

Bez zezwolenia można dokonać wyrębu w lesie (dany teren ma taki status), usunąć drzewa owocowe w sadach (lecz nie są one częścią rezerwatu, parku narodowego lub krajobrazowego), wyciąć drzewa z plantacji nastawionych na produkcję (sady, winnice, etc.), roślin, których wiek nie przekracza 10 lat liczonych od sadzonki. Można dokonywać wycinki bez pozwolenia w ogrodach botanicznych i zoologicznych, gdy jest to związane z ich funkcjonowaniem. Podobnie z drzewami, które utrudniają widoczność ważnych dla bezpieczeństwa oznakowań, sygnalizatorów, skrzyżowań, pociągów, a także stanowiących przeszkody dla lotnictwa, roślin obumarłych, których nie da się już uratować.

Wniosek składany w gminie powinien zawierać imię, nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za nieruchomość, gdzie znajduje się drzewo (ważny może być numer księgi wieczystej lub dowód zakupu potwierdzony notarialnie), gatunek drzewa, obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm od gleby, przeznaczenie terenu gdzie obecnie rożnie drzewo, powód i termin wycinki (np. drzewo zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, może powodować zniszczenie budynków lub innej infrastruktury), mapka poglądowa określająca umiejscowienie drzewa w stosunku do granic terenu, budynków lub innych elementów infrastruktury.

Za wycinkę drzew, na które wymagane jest pozwolenie, może zostać nałożona opłata. Za drzewo o obwodzie do 25 cm stawka wynosi 337,21 zł, a za obwód powyżej 700 cm 4371,42 zł – za jeden centymetr obwodu pnia liczony na wysokości 130 cm od podstawy. Pełen cennik znajduje się na tej stronie.

W przypadku jakichkolwiek problemów, czy wątpliwości związanych z wycinką drzew lub krzewów możecie zgłosić się do naszych prawników, którzy są dostępni stale pod adresem kontakt@bezprawnik.pl, z chęcią Wam pomogą.

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com