Czy nagrywanie okolicy własnego domu może łamać prawo?

Gorące tematy Technologie Dołącz do dyskusji (2)
Czy nagrywanie okolicy własnego domu może łamać prawo?

Zasadą jest, że wizerunek każdej osoby stanowi jej dobro osobiste i jako taki nie może być dowolnie utrwalany, a przede wszystkim – rozpowszechniany. Zasada ta nie uległa zmianie, jednakże Trybunał Sprawiedliwości zajął bardzo ciekawe stanowisko odnośnie tzw. ,,prywatnego monitoringu” o czym więcej w niniejszym artykule…

Sprawa dotyczyła systemu kamer zainstalowanego przez właściciela na jego domu rodzinnym. Zapis z kamer był rejestrowany w sposób ciągły na dysku twardym. František Ryneš i jego rodzina byli bowiem wielokrotnie celem ataków ze strony nieznanych sprawców, a dodatkowo kilkakrotnie wybito okna ich domu.

Odpowiedzią na ataki było zainstalowanie systemu kamer, które nagrywały wejście do domu, drogę publiczną, a także wejście do domu położonego naprzeciwko. Istotną kwestią było to, że kamery te nie rejestrowały jedynie tego co dzieje się na obszarze domu i w jego obrębie ale również to co działo się w przestrzeni publicznej.

Wątpliwości budziło to, że nagrywane były również osoby postronne – rejestrowanie czyjegoś wizerunku bez zezwolenia jest bowiem co do zasady zakazane (tak w szczególności wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – Wydział I Cywilny z dnia 17.02.2014 r., I C 1062/13, ,,W przepisach brak wprawdzie wyraźnej wzmianki co do samego utrwalenia wizerunku, jednak w doktrynie przyjmuje się, że do naruszenia wizerunku, jako dobra osobistego, dochodzi w razie jego utrwalania w warunkach naruszenia prawa do prywatności lub wbrew wyrażonej woli portretowanego.” – a co więcej właściciel systemu kamer przechowywał dane z tych nagrań. Czy więc przedmiotowe nie naruszało dóbr osobistych tych osób , ich prawa do wizerunku?

Trybunał uznał działanie właściciela domu za dopuszczalne, uzasadniając to tym, że przetwarzanie danych osobowych może być dokonywane bez zgody osoby, której dane dotyczą, przede wszystkim w przypadku, gdy jest to konieczne dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów administratora danych.

Z wyroku Trybunału wynika więc, że jeżeli monitoring zakładamy w związku z zagrożeniem naszego życia, zdrowia, majątku to jest to, co do zasady, dopuszczalne w świetle przepisów prawa.

Wyrok Trybunału może i powinien mieć wpływ na wykładnię przepisów naszego prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, zgodnie z zasadą pro unijnej wykładni przepisów.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.