Polska innowacyjność w końcu ruszyła z miejsca. Dowodem na to są dane Europejskiego Urzędu Patentowego

Gospodarka Technologie Dołącz do dyskusji
Polska innowacyjność w końcu ruszyła z miejsca. Dowodem na to są dane Europejskiego Urzędu Patentowego

Gospodarka Polski przez wiele lat borykała się z problemem niskiej innowacyjności i konkurowania z innymi krajami przede wszystkim kosztami pracy. W ostatnim czasie jednak widać światełko w tunelu, a dowodem na to są dane, które opublikował Europejski Urząd Patentowy. Wynika z nich, że Polacy zgłosili w 2023 r. dużo więcej patentów, niż miało to miejsce w roku poprzednim roku i w latach wcześniejszych.

Dane Europejskiego Urzędu Patentowego mogą napawać optymizmem

Tak duży wzrost liczby zgłaszanych patentów zawdzięczamy przede wszystkim Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, Akademii Górniczo-Hutniczej i UJ. Wzrost liczby patentów jest znaczący nie tylko rok do roku. W stosunku do 2022 roku liczba patentów wrosła aż o 28 proc. Dane te zostały opublikowane niedawno w indeksie patentowym EPO Patent Index 2023. W całym 2023 r. z Polski napłynęło 199 275 zgłoszeń patentowych.

Czy to zmiana na stałe, czy chwilowy trend?

Polska innowacyjność, choć nadal pozostawia wiele do życzenia na tle np. innych państw europejskich, powoli rusza z miejsca. Patrząc na dane, nasz kraj coraz bardziej zbliża się do średniej unijnej w tym zakresie. W ostatnim czasie Polska plasowała się w okolicach 40. miejsca w ramach indeksów innowacyjności. W jednym z najważniejszych rankingów tego typu – Globalnym Indeksie Innowacyjności, nasz kraj zajął w 2022 r. 38 miejsce. Dla porównania w 2008 r. Polska była plasowana na 56 miejscu.

Pomimo powolnej zmiany na lepsze Polska nadal wydaje się mało innowacyjnym krajem na tle innych, nie tylko europejskich państw. Poczynienie znacznych postępów w tej materii nadal jest niewystarczające, a nasz kraj ma jeszcze wiele do zrobienia. Według badania Europejskiej Tablicy Wyników Innowacyjności Polska należy do grona „wschodzących innowatorów”. W 2022 r. osiągnęła wynik 60,5 proc. średniej unijnej. Motorem wzrostu w tym wypadku były przede wszystkim innowacyjne procesów biznesowe, a także wynikający z tego faktu rosnący odsetek zatrudniania w innowacyjnych firmach.

Krajowe wydatki na badania i rozwój rosną, jednak wciąż są zbyt niskie w porównaniu do innych państw

W ciągu dwudziestu lat obecności Polski w Unii Europejskiej, dystans do średniej unijnej w przypadku wydatków na badania i rozwój skrócił się o połowę. Pocieszające jest także to, że coraz większa liczba pracowników w Polsce zajmuje się branżą badawczą. Z niedawno opublikowanych danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika także, że 1/3 dużych firm w Polsce wprowadza innowacyjne rozwiązania. Wynika z nich również, że w ostatnich latach ponad 35 proc. firm, zatrudniających powyżej 250 pracowników wprowadziło jakąś formę innowacji produktowej.