Niejednoznaczna interpretacja utrudnia zaliczanie aparatów słuchowych do kosztów podatkowych firmy

Firma Dołącz do dyskusji
Niejednoznaczna interpretacja utrudnia zaliczanie aparatów słuchowych do kosztów podatkowych firmy

Korzystanie z aparatów słuchowych jest powszechne wśród wielu przedsiębiorców. To dlatego duża część z nich zastanawia się, czy możliwe jest zaliczenie ich do kosztów pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak decyzje fiskusa w tej kwestii są niejednoznaczne, a KAS wydawała na przestrzeni lat sprzeczne ze sobą orzeczenia. Możliwość zaliczenia aparatu słuchowego do kosztów firmy zależy więc od charakteru działalności gospodarczej.

Decyzja dotycząca inspektora nadzoru handlowego okazała się pozytywna. Mógł on więc zaliczyć wydatki na aparat do koszów uzyskania przychodów

W tej sprawie fiskus nie miał wątpliwości. Uznał, że inspektor nadzoru handlowego to zawód, który wymaga stałego kontaktu z ekipami budowlanymi i uczestniczeniu we wszelkiego rodzaju naradach. Dlatego inspektor budowlany musi mieć pewność, że w pełni rozumie formułowane przez innych uczestników narad i pracowników problemy, aby w sposób szybki im zaradzić. Aparat słuchowy jest w tym wypadku elementem, który umożliwia inspektorowi pracę w trudnych warunkach.

Podatnik zaznaczył ponadto, iż pogłębiająca się wada słuchu uniemożliwiała mu pracę, a sam aparat słuchowy stał się niezbędnym narzędziem, które umożliwiało mu wykonywanie obowiązków zawodowych z pełnym zaangażowaniem. Bez aparatu inspektor w wielu wypadkach nie byłby w stanie usłyszeć, co inni współpracownicy do niego mówią. Ten aspekt okazał się kluczowy dla decyzji wydanej przez dyrektora KAS.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mają jednak szczęście do pozytywnych decyzji KAS w tej sprawie. Nie miał go pewien właściciel firmy z branży elektrycznej

Właściciel firmy miał nadzieje na pozytywne rozpatrzenie wniosku o interpretację ze względu na dość znaczną wadę słuchu. Wymagała ona interwencji lekarskiej, która skutkowała rozpoznaniem upośledzenia czuciowo-nerwowego obustronnego słuchu. Przedsiębiorca musiał z tego powodu stale nosić aparaty słuchowe, także podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Właściciel firmy miał oczywiście problemy ze zrozumieniem mowy współpracowników i kontrahentów, co odbijało się na jakości świadczonych przez niego usług.

W tej sprawie jednak zakup aparatów słuchowych został zaliczony do wydatków osobistych, a co za tym idzie, nie mógł być wliczony do kosztów uzyskania przychodów. Fiskus uznał, że podniesienie dochodów firmy nie może stać się argumentem, przemawiającym za koniecznością włączenia urządzeń do kosztów firmowych. KAS w tej sprawie wydała decyzję odmowną, wskazując między innymi na prozdrowotne znaczenie aparatów, które mają w pierwszej kolejności podnosić jakość życia przedsiębiorcy. Nie mogą być zatem sprzętem, który jest używany w celu zwiększenia dochodu przedsiębiorcy.