Indywidualna Interpretacja podatkowa – do kogo i jak składać wniosek o jej udzielenie?

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (32)
Indywidualna Interpretacja podatkowa – do kogo i jak składać wniosek o jej udzielenie?

Prawo podatkowe jest niezwykle skomplikowane, a wykładnie przepisów podatkowych prezentowane w doktrynie i orzecznictwie są często niejednolite. W przypadku wątpliwości dotyczących kwalifikacji podatkowej określonego zdarzenia gospodarczego przedsiębiorcy może okazać się pomocna indywidualna interpretacja podatkowa.

Od ponad 2 lat interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Regulacje prawne w zakresie interpretacji podatkowych znajdziemy w Rozdziale  1a – Interpretacje przepisów prawa podatkowego ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Indywidualna interpretacja podatkowa – kilka informacji o wniosku.

Indywidualną interpretację podatkową otrzyma każdy podatnik/płatnik/inkasent po złożeniu stosownego wniosku o jej wydanie. Wniosek kierujemy do KIS w wersji papierowej lub elektronicznej przez e-PUAP. Składamy go na formularzu ORD-IN wraz z opłatą w wysokości 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.  Niestety od 2021 w związku z projektem zmian w ordynacji podatkowej opłata będzie wynosić w niektórych przypadkach aż 2000 zł. Na szczęście standardową opłata pozostanie niezmieniona. Wniosek opłacamy najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia.

Zdarzenie gospodarcze objęte wnioskiem prezentujemy w sposób jak najbardziej rzetelny i precyzyjny. Przy pisaniu wniosku przedstawiamy stan faktyczny albo przyszłe zdarzenia tak, żeby nasze wystąpienie miało charakter indywidualny. Dopiero wtedy mamy szansę na to, że wydana indywidualna interpretacja podatkowa będzie nas chronić przed potencjalnymi sankcjami karno-skarbowymi. We wniosku piszemy także jakie jest nasze stanowisko w sprawie.

Zanim złożymy wniosek – sprawdźmy, czy nasz problem podatkowy nie jest już rozwiązany w interpretacji ogólnej Ministra Finansów. W takim przypadku nie uzyskamy interpretacji  indywidualnej. Poza tym nie ma sensu występować z wnioskiem, jeżeli elementy stanu faktycznego, które chcemy nim objąć są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej.

Interpretację otrzymamy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Termin wydłuży uzupełnianie wniosku.  Co ważne, nasze stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe, jeżeli w czasie 3 miesięcy interpretacja nie będzie wydana.

Czy organ zawsze musi uzasadnić swoje stanowisko w wydanej indywidualnej interpretacji  podatkowej?

Co do zasady, wydana przez organ interpretacja podatkowa zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Może nie mieć uzasadnienia tylko wtedy, gdy nasze stanowisko jest w pełni prawidłowe. Uzasadnienie stanowiska w wydanej interpretacji ma spore znaczenie, jeżeli będziemy niezadowoleni ze względu na możliwość jej zaskarżenia. Organ przedstawia też wykładnię prawną, którą uznał za prawidłową.

Skarga na wydaną interpretację indywidualną.

Na wydaną interpretację indywidualną możemy złożyć skargę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia. Skargę składamy do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej. Od wyroku WSA możemy złożyć skargę kasacyjną do NSA.

Znaczenie interpretacji indywidualnej.

W ostatnich latach spadło znaczenie interpretacji podatkowych w minimalizowaniu ryzyka podatkowego. Każdego roku zmniejsza się też liczba wydanych interpretacji.

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 28059 z 4 grudnia 2018 r. dowiadujemy się, że

(…) ilość wydanych interpretacji indywidualnych zależy w przeważającej mierze od samych zainteresowanych. Systematyczne zmniejszanie się liczby wniosków o wydanie interpretacji może wynikać z szeregu czynników. Niewątpliwie dokonane zmiany legislacyjne, których celem było ograniczenie możliwości nadużywania interpretacji w celu zabezpieczania agresywnych optymalizacji podatkowych, również miały na to wpływ.

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej, która obowiązuje od początku 2019 roku wpłynie na kolejny spadek wydawanych interpretacji podatkowych.

Biorąc jednak pod uwagę niski koszt i prostotę samego procesu uzyskania interpretacji indywidualnej, w wielu sprawach nadal warto walczyć o jej uzyskanie. Trzeba pamiętać o bardzo drobiazgowym opisaniu stanu faktycznego, bo jeżeli czegoś zabraknie to nie będzie ona pełnić funkcji ochronnej i może być podważona w czasie kontroli.