ZUS ostrzega. Tych błędów we wniosku o 500 plus lepiej nie popełniać

Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji
ZUS ostrzega. Tych błędów we wniosku o 500 plus lepiej nie popełniać

Obecny okres świadczeniowy dla 500 plus kończy się już 31 maja. Nabór wniosków na nowy okres cały czas trwa, a osoby uprawnione do złożenia wniosku powinny się pospieszyć. Jednocześnie muszą uważać na potencjalne błędy we wniosku o 500 plus – jak się okazuje, wielu rodziców nadal je popełnia, mimo że świadczenie funkcjonuje już od kilku lat. 

Błędy we wniosku o 500 plus. Na co trzeba uważać?

Nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. rozpoczął się już 1 lutego. Należy jednocześnie podkreślić, że jeśli ktoś złożył wniosek do 30 kwietnia, to ustalenie prawa do świadczenia nastąpi najpóźniej do 30 czerwca; w przypadku wniosków złożonych później ustalenie prawa i wypłata świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy. Z tego względu jeśli jeszcze ktoś nie złożył wniosku o 500 plus, a jest do tego uprawniony, warto to zrobić jak najszybciej. Rodzice małoletnich muszą mieć też na uwadze, że aby nie stracić świadczenia ani przez miesiąc, trzeba złożyć wniosek najpóźniej do 30 czerwca. Jeśli ktoś złoży wniosek o 500 plus między 1 a 31 lipca, przepadnie mu jedno świadczenie; z kolei wniosek złożony w czerwcu poskutkuje przepadnięciem dwóch świadczeń.

Należy też przypomnieć, że obecnie wniosek o 500 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania. Wnioskodawca może dopełnić formalności na portalu PUE ZUS, poprzez portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia oraz poprzez bankowość elektroniczną.

Wnioskodawcy powinni jednocześnie uważać na potencjalne błędy we wniosku o 500 plus. W rozmowie z „Faktem” rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski zwrócił uwagę na to, że wiele osób nadal popełnia podstawowe błędy – i to mimo tego, że świadczenie funkcjonuje już kilka lat. Wciąż zdarzają się na przykład sytuacje, gdy dwójka rodziców wnioskuje o świadczenie na to samo dziecko. Tymczasem środki otrzymuje tylko jeden z rodziców. Na przykład jeśli dwoje rodziców mieszka razem i wychowuje dziecko wspólnie, świadczenie otrzyma ten, który złożył wniosek pierwszy; z kolei jeśli rodzice nie mieszkają wspólnie, świadczenie należy się temu, z którym mieszka dziecko. Świadczenie może przysługiwać obojgu rodzicom tylko w jednej sytuacji – gdy sprawują opiekę naprzemienną. Należy jednak podkreślić, że wtedy świadczenie dzielone jest po równo – i każdy z rodziców otrzymuje 250 zł.

Literówki wciąż częste

Rzecznik ZUS przypomina również o tym, że innymi częstymi błędami popełnianymi we wniosku o 500 plus są… literówki. Wnioskodawcom zdarza się wciąż błędnie wpisać numer PESEL (lub wpisać PESEL swój zamiast dziecka) czy numer konta bankowego. Takie błędy skutkują z kolei otrzymaniem należnego świadczenia z opóźnieniem. Z tego względu przed wysłaniem wniosku warto go dokładnie sprawdzić.