Nie możesz skorzystać z konta w banku? Zapytaj o przyczynę swojego naczelnika urzędu skarbowego

Firma Podatki Prawo Dołącz do dyskusji
Nie możesz skorzystać z konta w banku? Zapytaj o przyczynę swojego naczelnika urzędu skarbowego

Nowe rozporządzenie przygotowywane przez Ministerstwo Finansów sprawi, że blokada rachunku bankowego przez naczelników urzędów celno-skarbowych będzie możliwa. To już kolejne podejście do tematu cedowania na nich uprawnień Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ministerstwo Finansów chce usprawnić proces podejmowania decyzji przez organy podatkowe

Polska Agencja Prasowa poinformowała o tym, że w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Pod tą długą nazwą kryje się upoważnienie dla naczelników urzędów celno-skarbowych do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jednym z nich jest żądanie zablokowania rachunku bankowego. Na tym jednak nie koniec. Załączone do projektu uzasadnienie wylicza także inne nowe uprawnienia.

Projektowane rozporządzenie przewiduje upoważnienie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych dotyczących m.in. blokad rachunku podmiotu kwalifikowanego, ale też do wykonywania analizy ryzyka, żądania uzupełnienia informacji przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe, czy do dokonywania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyłudzenia skarbowego

Celem wdrożenia nowych przepisów jest oczywiście usprawnienie procesu przeciwdziałaniu wyłudzeniom skarbowym wykorzystującym sektor finansowy. Wszystko dzięki usprawnieniu pracy Krajowej Administracji Skarbowej. Trzeba przyznać, że jest to dość zdroworozsądkowy postulat. Angażowanie każdorazowo Szefa KAS do procesu wydawania decyzji o nałożeniu takiej blokady nie miałoby przecież większego sensu. W najlepszym wypadku byłaby to organizacyjna fikcja, w najgorszym zaś marnowanie cennego czasu organów podatkowych.

Skoro blokada rachunku przez naczelników była możliwa już wcześniej, to po co wydawać nowe rozporządzenie?

Blokada rachunku bankowego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego nie jest jednak czymś nowym. Co bardziej spostrzegawczy szybko zauważą, że mamy przecież rozporządzenie z 28 sierpnia 2020 r. Znajdziemy w nim bliźniaczo podobne rozwiązania. Po co w takim razie dwa akty prawne tego samego rzędu dotyczące niemalże tych samych zagadnień? Ministerstwo Finansów ma odpowiedź na to pytanie.

W związku z tym proponowane rozporządzenie swoim zakresem obejmie tylko niektóre zadania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej określone w dziale IIIB Ordynacji podatkowej związane z przeciwdziałaniem wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Przy czym rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu są analogiczne jak rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r i upoważniają organy Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania tych samych zadań co w dotychczasowym rozporządzeniu

Autorzy projektu zwracają uwagę na to, że delegacja ustawowa pozwala na wydawanie wielu rozporządzeń w zakresie równych zadań. Uprawnienia z nich wynikające jak najbardziej mogą się na siebie nakładać. Jest w tym jednak pewna nieścisłość. Skoro mamy do czynienia z analogicznymi rozwiązaniami dotyczącymi właściwie tej samej materii, to po co wydawać nowe rozporządzenie?

Odpowiedź na to pytanie może nam zaoferować Business Insider. Portal wspominał w poniedziałek o tym, że blokada rachunku przez naczelnika urzędu celno-skarbowego może być… niezgodna z prawem. Tak przynajmniej orzekł w nieprawomocnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Blokady nakładane od 7 lipca tego roku mają być pozbawione podstawy prawnej. Tego dnia rozporządzenie z 28 sierpnia 2020 r. miało utracić moc prawną. Wszystko z powodu błędu w nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez KAS.

Organy podatkowe oczywiście z wyrokiem się nie zgadzają, a sprawa najprawdopodobniej trafi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wydaje się jednak, że wydanie nowego rozporządzenia w tej sytuacji wydaje się stosunkowo prostym rozwiązaniem problem.