Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wybili szybę w jednym z gdańskich lokali. Czy mają w ogóle do tego prawo?

Codzienne Dołącz do dyskusji (149)
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wybili szybę w jednym z gdańskich lokali. Czy mają w ogóle do tego prawo?

Uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej są generalnie szerokie, a zarazem konieczne do wykonywania prawem przewidzianych zadań. W praktyce może to się jednak wydawać dosyć kontrowersyjne, szczególnie biorąc pod uwagę głównie administracyjny charakter działań.

Uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej

W serwisie Trójmiasto.pl, a raczej w specjalnej podstronie „Raport”, służącej do wymiany informacji dot. wydarzeń, o których informowaniem zajmują się czytelnicy, pojawiło się wykonane przez jednego z przechodniów nagranie, w którym to funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (Służby Celnej) niezbyt skutecznie rozprawiają się z szybą, chroniącą wejścia do jednego z lokali z gatunku „777”.

Nagranie można zobaczyć pod tym adresem i mimo tego że lokale „rozrywkowe” z reguły traktowane są jako co najmniej wątpliwe co do legalności procederu, to niewątpliwie takie działanie funkcjonariuszy nakazuje zastanowić się co do zakresu ich uprawnień. To przecież „tylko” kontrola.

Zapytana przez redakcję serwisu Agata Bloch, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, potwierdziła, że czynności kontrolne trwają, jednakże więcej informacji udzielić będzie mogła dopiero po ich zakończeniu.

Czy KAS może ot tak wszcząć kontrolę?

Uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej są sukcesywnie rozszerzane. Sam ten proces jest zasadniczo dobry, bowiem sprawny aparat kontrolny w odniesieniu do polityki celnej i fiskalnej jest w normalnym państwie niezbędny, abstrahując oczywiście od samego kształtu obowiązujacych regulacji i polityki w tym zakresie.

Uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej reguluje ustawa o KAS (tj.Dz.U. 2016 poz. 1947). Sama kontrola poprzedzona powinna być doręczeniem upoważnienia osobie zawiadującej lokalem, ale w szczególnych wypadkach – gdy przemawiają za tym odpowiednie okoliczności – można ją wszcząć niezwłocznie.

Jeżeli nie da się przekazać upoważnienia osobie uprawnionej, kontrolę prowadzi się

w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, który nie jest pracownikiem izby administracji skarbowej albo funkcjonariuszem.

Na załączonym materiale wideo widać trzy osoby i – prawdopodobnie – jeżeli upoważnienia nie przekazano osobie uprawnionej do jego odbioru, jedna z nich jest właśnie wskazanym wyżej świadkiem-funkcjonariuszem publicznym, niebędącym pracownikiem izby administracji skarbowej.

Czy uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej obejmują wybicie szyby?

Funkcjonariusze mają m.in. prawo do wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu kontrolowanego, co analogicznie odnosi się – w szczególnych wypadkach i w określonym trybie – również do prywatnego mieszkania. Oczywiście po kontroli – jakiejkolwiek – należy bez zbędnej zwłoki dostarczyć kontrolowanemu protokół z czynności.

W celu przedostania się do kontrolowanego pomieszczenia – który udostępnić powinien kontrolowany – funkcjonariusze w ostateczności mogą legalnie przełamać zabezpieczenia w postaci zamków, czy szyb, toteż wybicie szyby nie jest niczym nadzwyczajnym, czy sprzecznym z obowiązującym prawem.

Warto przypomnieć, że już w 2017 roku, niedługo po wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, miała miejsce fala wybijania szyb w lokalach z automatami do gier. Z uwagi na specyfikę tego typu obiektów, często jest to jedyny sposób, by niezwłocznie podjąć czynności kontrolne – i patrząc na ich wyniki, z reguły zasadnie.