Jeśli masz psa, to jesteś na celowniku służb. Za brak szczepień grozi spora kara

Codzienne Dołącz do dyskusji
Jeśli masz psa, to jesteś na celowniku służb. Za brak szczepień grozi spora kara

Właściciele zwierząt domowych, w tym psów i kotów, mogą nie być świadomi, że polskie prawo nakłada na nich pewne obowiązki, których niewypełnienie skutkuje wysoką grzywną. Jaka kara grozi za brak szczepień przeciwko wściekliźnie?

Policja regularnie przeprowadza kontrole, które mają zweryfikować, czy zwierzęta zaszczepiono zgodnie z wymogami.

Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie to obowiązek

Szczepienie psa przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe (posiadacze psów są zobowiązani poddać je szczepieniu przeciwko wściekliźnie w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia). Takie szczepienie trzeba powtarzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Zaniedbanie obowiązku szczepienia czworonogów przeciwko wściekliźnie może skutkować karą finansową. Brak szczepienia przeciwko wściekliźnie u psów prawo traktuje jako wykroczenie.

Kara za brak szczepień

W razie podejrzeń, że zwierzęcia nie zaszczepiono, policja przeprowadzi kontrolę. Często kontrola jest wynikiem zgłoszeń od sąsiadów lub innych osób zaniepokojonych stanem zdrowia zwierząt. W efekcie takich działań właściciele zwierząt mogą zostać wezwani do sądu w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących szczepień. Za uchylenie się od obowiązkowego zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie na nieodpowiedzialnego właściciela może zostać nałożona grzywna w wysokości do 5 tys. zł.

Chociaż w Polsce od wielu lat nie odnotowano przypadków wścieklizny u ludzi, to niestety ta choroba wciąż jest zagrożeniem. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że globalnie na wściekliznę choruje pomiędzy 30 a 70 tys. osób rocznie. Wścieklizna jest chorobą śmiertelną, a jej objawy, takie jak drgawki czy wodowstręt, bywają mylone z innymi przypadłościami. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i odpowiedzialność za nasze zwierzęta domowe.

Pies to odpowiedzialność

Brak szczepienia przeciwko wściekliźnie to oczywiście tylko jeden z bardzo wielu elementów, za które można ukarać właściciela psa.

Art. 77 § 1. Kodeksu wykroczeń nakłada karę ograniczenia wolności, grzywnę do 1000 zł lub naganę za niewłaściwe trzymanie zwierząt, włączając w to na przykład brak trzymania zwierzaka na smyczy podczas spaceru. Do obowiązków właściciela należy także przestrzeganie lokalnych przepisów, w tym nakładanie kagańców. Art. 77 § 2. przewiduje, że „kto dopuszcza się czynu określonego w § 1. przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Dodatkowo art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwia karanie za nieposprzątanie po zwierzęciu. Z kolei art. 51 § 1. Kodeksu wykroczeń stanowi, że „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Można do tego zaliczyć uciążliwe, długotrwałe szczekanie. Ponadto na mocy art. 78 Kodeksu wykroczeń: „kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.