Przeniesienie umowy telekomunikacyjnej na nowego abonenta. Jak wygląda cesja umowy UPC?

Codzienne Dołącz do dyskusji
Przeniesienie umowy telekomunikacyjnej na nowego abonenta. Jak wygląda cesja umowy UPC?

Zmiana miejsca zamieszkania często wiąże się z koniecznością zmiany dostawcy usług telewizji i internetu. Nie zawsze jest możliwość dalszego korzystania z usług pod innym adresem. Wtedy nie pozostaje nic innego, jak przeprowadzić cesję umowy na rzecz innej osoby. Jak wygląda cesja umowy UPC – jednego z największych dostawców w kraju?

Pomimo tego, że umowę o świadczenie tych usług podpisuje się z konkretnym abonentem, to są one ściśle przypisane do danego mieszkania lub budynku. To oczywiście wynika z tego, że są to usługi stacjonarne, z których korzystamy w konkretnym miejscu. To bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ nie trzeba przejmować się takimi kwestiami, jak chociażby braki zasięgu.

Z drugiej strony to może być dość problematyczne, jeżeli z różnych powodów przyjdzie nam zmienić miejsce zamieszkania. Infrastruktura dostawcy nie zawsze pozwala na przeniesienie usługi pod nowy adres. Oczywiście zawsze pozostaje możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy w UPC, ale to zazwyczaj wiąże się z dość wysokimi karami umownymi. Bardzo często jesteśmy jednak w stanie wskazać inną osobę, która będzie w dalszym ciągu kontynuowała korzystanie z usług dostawcy. Może to być na przykład właściciel mieszkania lub kolejny jego najemca. Wskazanie takiej osoby odbywa się w drodze cesji wierzytelności. Jak wygląda ten proces u jednego z największych dostawców w Polsce, czyli UPC?

Cesja umowy UPC

Cesja wierzytelności to nic innego, jak przejście praw przysługujących jednej osobie na rzecz innej osoby, która nie była pierwotnie stroną danej umowy. Uregulowana jest w przepisach kodeksu cywilnego, a jej definicję znajdziemy w art. 509.

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Jak wygląda cesja umowy w UPC? Wystarczy do niej wskazanie nowej osoby, która będzie dalej korzystała z usług pod wskazanym adresem. Wzór oświadczenia jest udostępniony na stronie internetowej UPC. W dokumencie wskazujemy dane dotychczasowego oraz nowego abonenta. Ponadto w dokumencie jest miejsce do wskazania sprzętu, który przekazujemy niejako pod opiekę nowego abonenta. Chodzi tu oczywiście o dekoder, modem, kable HDMI lub inne. Oczywiście należy wpisać ich model i numery seryjne. Podpisane oświadczenie należy dostarczyć do dowolnego oddziału UPC. To ważne, że nie trzeba go podpisywać w obecności pracownika sieci. Tak samo nie jest wymagana zgoda. Wystarczy podpisane oświadczenie.