Osoby, które wygrały z rakiem, wreszcie zyskają dostęp do ubezpieczeń na życie i kredytów hipotecznych? Taki jest cel Ministerstwa Zdrowia

Finanse Zdrowie dołącz do dyskusji (10) 12.12.2019
Osoby, które wygrały z rakiem, wreszcie zyskają dostęp do ubezpieczeń na życie i kredytów hipotecznych? Taki jest cel Ministerstwa Zdrowia

Edyta Wara-Wąsowska

Ministerstwo Zdrowia chce, by zmieniło się postępowanie banków wobec pacjentów onkologicznych. Obecnie jest tak, że osoby po przebytej chorobie nowotworowej praktycznie nie mają szans na zaciągnięcie zobowiązania finansowego. Nakłonienie ustawodawcy do wprowadzenia odpowiednich rozwiązań legislacyjnych jest jednym z celów Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

Choroba nowotworowa a kredyt w banku. MZ chce, by pacjenci onkologiczni zyskali możliwość zaciągania zobowiązań

Osoby, które zmagały się w swoim życiu z chorobą nowotworową muszą często potem mierzyć się z wyzwaniami, które na pierwszy rzut oka nie wiążą się w żaden sposób z przebytym leczeniem. Jednym z takich wyzwań jest zaciągnięcie zobowiązania finansowego. Przebyta choroba nowotworowa praktycznie skreśla szanse na kredyt w banku. Ministerstwo Zdrowia chce to jednak zmienić. To jeden z celów Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, którą rząd powinien przyjąć jeszcze w tym roku.

W Strategii znajduje się zapis o wprowadzeniu rozwiązań legislacyjnych, które umożliwiłyby pacjentom onkologicznym i tym, którzy walkę z chorobą mają już za sobą, dostęp do powszechnych ubezpieczeń na życie. To właśnie ubezpieczenia wpływają w dużej mierze na możliwość wzięcia kredytu bankowego. A jak łatwo można się domyślić, ubezpieczyciele nie reagują zbyt entuzjastycznie na wieść o przebyciu przez klienta poważnej choroby.

Jak miałoby to jednak wyglądać w praktyce? Z informacji DGP wynika, że jedną z rozważanych opcji jest możliwość zatarcia informacji o chorobie w rozmowie z ubezpieczycielem. Takie prawo mogłyby zyskać osoby, które już zostały wyleczone, a od zakończenia terapii minął określony czas. Mógłby być to okres np. 5 lub 10 lat. Prof. Piotr Rutkowski, szef zespołu pracującego nad Strategią Onkologiczną twierdzi, że w przypadku dzieci ten okres mógłby być jeszcze krótszy.

Inny pomysł dotyczył stworzenia osobnej kategorii ubezpieczeń dla pacjentów onkologicznych. Nie zyskał jednak zbyt dużej przychylności. Posiadanie takiego „specjalnego” ubezpieczenia można by było uznać za stygmatyzujące.

Przebyta choroba nowotworowa nie tylko często blokuje kredyt w banku, ale także utrudnia wiele innych spraw

Kolejny pomysł zawarty w Strategii Onkologicznej (wcześniej informowałam już na łamach Bezprawnika o bezpłatnych szczepieniach przeciw HPV) zasługuje na docenienie. W tym momencie osoby, które zdołały wygrać walkę z nowotworem, a ryzyko nawrotu jest w ich przypadku minimalne, nie mogą korzystać z wielu rozwiązań. Trudno im uzyskać ubezpieczenie, a przez to – kredyt. A np. niemożność uzyskania kredytu hipotecznego w wielu wypadkach po prostu przekreśla możliwość zakupu własnego mieszkania. Tym samym podjęcie działań w tym zakresie wydaje się jak najbardziej słuszne – należy jedynie doprecyzować, jakie rozwiązania byłyby w tym przypadku najlepsze.