Jedenaste: nie będziesz płacił cudzą kartą płatniczą

Codzienne Gorące tematy dołącz do dyskusji (34) 18.08.2016
Jedenaste: nie będziesz płacił cudzą kartą płatniczą

Marek Krześnicki

Kiedyś życie było prostsze: jeśli zabrakło ci pieniędzy na zakupy, mogłeś zapłacić pożyczoną gotówką. A czy można legalnie zapłacić w sklepie pożyczoną kartą płatniczą, albo kartą płatniczą żony?

Nie, nie można…

Na tej krótkiej odpowiedzi mógłbym zakończyć ten tekst, ale pewnie wtedy co bardziej dociekliwi domagali by się bardziej wyczerpującej interpretacji problemu. Co zatem powoduje, że korzystanie z użyczonej nam – dobrowolnie, nie będziemy się tutaj zastanawiać nad kradzieżą – karty płatniczej nie jest dozwolone (dotyczy to kart imiennych, nie na okaziciela)?

Zacząć należy od tego, że zarówno prowadzenie rachunku bankowego, jak i wydawanie i używanie kart płatniczych, są przedmiotem umów zawieranych między bankiem a klientem. Zapisy regulaminów dotyczące kart uprawniających do dokonywania transakcji płatniczych są podobne w większości banków. To oczywista konsekwencja faktu, że zdecydowana większość kart ma logo jednej z dwóch organizacji płatniczych: Visa oraz MasterCard.

Zgodnie z zapisami regulaminów, karta płatnicza jest własnością banku, który ją wydaje. Użytkownikiem (nazwa może być inna) karty jest natomiast osoba, której imię, nazwisko i podpis widnieją na karcie. Każdy regulamin zawiera zapis o treści podobnej do poniższych:

 • „Posiadacz karty jest jedyną osobą uprawnioną do używania karty i PIN”
 • „Kartą może posługiwać się wyłącznie Użytkownik karty”
 • „Karta, Nazwa Użytkownika i Kod identyfikacyjny nie mogą być udostępniane osobom trzecim, w szczególności nie mogą być udostępnione do dokonania Transakcji”

Sprzedawca ma prawo zweryfikować tożsamość użytkownika karty, co wynika z art. 59b ustawy o usługach płatniczych:

Przy dokonywaniu płatności z użyciem karty płatniczej identyfikującej osobę upoważnioną do jej używania, osoba korzystająca z tej karty jest obowiązana do okazania akceptantowi, na jego żądanie, dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.

Niezachowanie  powyższych zasad może stanowić podstawę do odmowy przyjęcia płatności przez – używając ustawowej terminologii – akceptanta. Odmowa może wynikać zarówno z odmowy wylegitymowania się przez osobę próbującą dokonać transakcji, jak również z niezgodności podpisu między tym zapisanym na karcie i dokumencie obciążeniowym – w takich sytuacjach akceptant może nawet zatrzymać kartę.

…ale czasami jednak można

Nieco inaczej wygląda sytuację, gdy „pożyczoną” kartą spróbujemy opłacić transakcję internetową – o ile transakcja jest dokonana za zgodą posiadacza karty, to brak jest przepisów karnych, które penalizowałyby tego rodzaju działalność.

Reasumując, zamiast narażać się na nieprzyjemności w postaci zatrzymania karty przez sprzedawcę, dużo lepszym – i wygodniejszym – rozwiązaniem jest wyrobienie dodatkowej karty do rachunku dla osoby, którą uważamy za godną powierzenia naszych pieniędzy.

Masz problemy lub wątpliwości związane z używaniem kart płatniczych i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

34 odpowiedzi na “Jedenaste: nie będziesz płacił cudzą kartą płatniczą”

   • Konsekwencje ponosi sprzedawca bo w umowie z dostawcą ma że płatności ma przyjmować tylko od osoby na którą wystawiona jest karta. (Inna sprawa jeśli płaci się zbliżeniowo.) Tak że w wypadku reklamacji chargeback będzie uznana bo to nie wskazana osoba posłużyła się kartą a visy/mastercarda nie obchodzi że to żona, babcia, stryjek itp bo ma być ten konkretny, wpisany posiadacz i kropka.

  • Z regulaminu T-Mobile usługi bankowe

   §1 pkt 84) Użytkownik – osoba fizyczna wskazana przez Posiadacza, uprawniona do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza Operacji wskazaną Kartą

   §45 ust. 1: 1. Klient jest zobowiązany do: (…) nieudostępniania Karty, danych Karty i Kodu PIN osobom nieuprawnionym

   Ergo, karta jest przypisana do Użytkownika i tylko on może z niej korzystać.

   • „… o ile transakcja jest dokonana za zgodą posiadacza karty, to brak jest przepisów karnych, które penalizowałyby tego rodzaju działalność”

    Brakuje mi w takim razie w tekście zacytowania tych przepisów, które prawnie penalizują płacenie czyjąś kartą za zgodą użytkownika.
    Jest jedynie wyciąg z umowy z bankiem.

     • Debilu potrafisz czytać ze zrozumieniem? Napisałeś o tym, że brak przepisów, które karałyby za używanie pożyczonej karty w tranzakcjach internetowych, a Piotrek pyta o zacytowanie przepisow karających za tranzakcje w fizycznych terminalach płatniczych.

 1. „Nieco inaczej wygląda sytuację, gdy „pożyczoną” kartą spróbujemy opłacić transakcję internetową – o ile transakcja jest dokonana za zgodą posiadacza karty, to brak jest przepisów karnych, które penalizowałyby tego rodzaju działalność.”

  Inaczej? To są jakieś przepisy karne, które penalizują płacenie cudzą kartą w sklepie? Nie wydaje mi się. Złamanie regulaminu banku nie jest przestępstwem.

 2. Czy jeżeli żona ukradła mi karte płatniczo i robiła trazakcje bez mojej zgody porostu ukradła mi pszed moim wyjazdem na leczenie do usa teraz zobaczyłem że karto mojo bez mojej zgody robila zakupy czy ja to moge zgłosic na policje posodzajoc o kradziesz oraz robienie trazakcji bes mojej zgody gdysz bylem wyjany na leczenie na raka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *