Czego nie zarejestrujesz jako znak towarowy?

Firma Technologie Dołącz do dyskusji
Czego nie zarejestrujesz jako znak towarowy?

Znaki towarowe to oznaczenia, których podmioty będące uczestnikami obrotu gospodarczego używają dla identyfikacji towarów oraz usług. Mimo, że świadomość wśród konsumentów oraz profesjonalistów wzrasta to wiedza co może zostać znakiem towarowym wciąż nie jest powszechna. Postaramy się wyjaśnić czego jako przedsiębiorca nie zarejestrujesz jako znak towarowy.

Czym jest znak towarowy?

Materia znaków towarów wcale nie jest tak prosta jak może się wydawać. Unia Europejska uznała przed kilkoma laty, że nie zostaną uznane za znak trzy paski Adidasa, natomiast Milce udało się jako opatentować… odcień koloru fioletowego. Czym jest zatem znak towarowy? Może to być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego oraz dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

Ponadto, żeby można było udzielić na nie ochrony muszą one spełniać jednocześnie dwa, łączne kryteria:

  1. muszą nadawać się do odróżnienia towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego przedsiębiorstwa,
  2. muszą nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Warto podkreślić, że każde zgłoszenie do ochrony znaku towarowego wymaga szczegółowego wskazania towarów i/lub usług, które zgłaszający ma zamiar chronić.

Czego nie możemy zarejestrować jako znak towarowy?

Nade wszystko, nie udziela się praw ochronnych w stosunku do oznaczeń, które nie mogą być znakami towarowymi, gdyż korzystają z innej ochrony. Tak jest choćby w przypadku wynalazków, które chronią patenty. Problematyczne może być to również w przypadku kolorów. Sztuka ta udała się jednak francuskiemu projektantowi. Christian Louboutin dopiął swego i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że czerwona podeszwa będąca znakiem rozpoznawczym marki nie składa się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru, a co za tym idzie spełnia wymogi, by zarejestrować ją jako znak towarowy. Udało się to również sieci Orange, której nazwa jest jednocześnie nazwą koloru pomarańczowego. Tak silne i jednoznaczne postawienie na jeden wybrany kolor ułatwia identyfikacje marki. Natomiast, nie zaleca się jednak rejestrowania znaku towarowego – koloru na początku prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto, nie udziela się również praw ochronnym zgłoszeniom zgłoszonym w złej wierze. Niedawno opisywaliśmy podobną sytuację, gdy przedmiotem zgłoszenia były słynne lody Ekipy. Złą wiarę należy rozumieć jako znajomość prawdziwego stanu faktycznego. Pewien cukiernik sprzedający od wielu lat lody w Krakowie dowiedział się o zamieszaniu i sukcesie związanym z wydanymi przez Ekipę lodami. Dlatego, gdy dowiedział się, że znak towarowy na lody Ekipy nie został zgłoszony sam przygotował swoje zgłoszenie do Urzędu Patentowego.

Warto podkreślić, że praw ochronnych znaku towarowego nie otrzyma również oznaczenie, na którym widnieją symbole religijne. Wyłączenie dotyczy także symboli narodowych. Zatem wszelkie znaki, które jednoznacznie będą odwoływały się do symboliki narodowej, odznak wojskowych, hymnu i oznaczeń państwowych nie otrzymają ochrony.

Pełny katalog przyczyn bezwzględnej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wskazuje ustawa Prawo własności przemysłowej w treści art. 129