Lody Ekipy znikną ze sklepów? Wszystko przez znak towarowy

Prawo Dołącz do dyskusji (425)
Lody Ekipy znikną ze sklepów? Wszystko przez znak towarowy

Lody Ekipy produkowane przez Koral a sygnowane przez Ekipę i sprzedawane były największym sukcesem sprzedażowym w historii marki. Informowaliśmy już, że Lody Ekipy sprzedają się o przynajmniej 300 procent lepiej, niż jakakolwiek nowość Koral. Okazuje się jednak, że mogą zniknąć z rynku. Wszystko przez znak towarowy, którego zgłoszenia dokonał inny podmiot.

Lody Ekipy sygnowane przez Friza i Ekipę były sprzedażowym fenomenem. Na samym początku, gdy nie były w pełni dostępne dochodziło do osobliwych zdarzeń z ich udziałem. Osiągały zawrotne – jak na lody – ceny i były sprzedawane również na aukcjach internetowych. Internauci przesyłali masę zdjęć, na których ukazywali, że wiele sklepów spożywczych wprowadzało specjalne obwarowania związane z kupnem Lodów Ekipy. Na witrynach informowały swoich klientów m.in. że zakup lodów jest możliwy, lecz wyłącznie gdy zdecydujemy się nabyć również inne produkty firmy Koral. Sytuacja stawała się kuriozalna, zwłaszcza, że horrendalne ceny na aukcjach internetowych osiągały również… papierki po lodach.

Do walki z procederem sprzedaży opakowań stanął serwis OLX. Portal ogłoszeniowy wprowadził zakaz sprzedaży papierków po lodach Ekipy.

Lody Ekipy mogą zniknąć z rynku?

Lody Ekipa mogą zniknąć z rynku. Wszystko przez to, że w kwietniu pewien krakowski biznesmen złożył w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zastrzeżenie dla nazwy Lody Ekipa. Informacja ta ukazała się w Biuletynie Urzędu Patentowego z dnia 16 sierpnia 2021 roku. W rzeczywistości mężczyzna również prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą lodów – „Lody tradycyjne bracia Hodurek”. Przedsiębiorca wniósł o rejestrację znaku słownego Lody Ekipa. Chce zastrzec nazwę w odniesieniu m.in. do lodów, sorbetów, lizaków mrożonych, jogurtów mrożonych czy mrożonych ciast i tortów jogurtowych.

Warto jednak podkreślić, iż od publikacji informacji o zgłoszeniu istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu do znaku towarowego. Zainteresowani – a zatem Friz oraz jego Ekipa mają 3 miesiące na wniesienie sprzeciwu.

Czy znak towarowy Lody Ekipy zostanie zarejestrowany?

Urząd Patentowy dokona rejestracji znaku po spełnieniu kumulatywnie dwóch warunków. Znak towarowy zostanie zarejestrowany gdy kwalifikuje się do ochrony oraz różni się od znaków już zarejestrowanych. Po ich spełnieniu prawo ochronne powinno zostać przyznane. Należy jednak podkreślić, iż na etapie zgłaszania Urząd sprawdza wyłącznie kwestie formalne, nie bada jednak złej wiary zgłaszającego. Nie jest to kwestia, którą urząd może zweryfikować.

Jak stanowi jednak art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej:

„Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony”.

Krakowski przedsiębiorca dokonał zgłoszenie nie chroniąc swojego znaku towarowego. Jego cel był inny niż nabycie prawa. Działanie które podjął należy rozpatrywać jako formę wywierania wpływu na Ekipę. Zatem finalnie sprawa trafi przed kolegium orzekające w sprawach spornych. Zgłaszający działa w złej wierze, kiedy możliwe jest wykazanie iż widział, iż inny przedsiębiorca korzystał z danego znaku.

Udzielone przez Urząd Patentowy RP prawa wyłączne mogą stać się przedmiotem sporu. Kolegia orzekające do spraw spornych w Urzędzie Patentowym rozpatrują sprawy o unieważnienie tych praw, a także sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia.

To zaniedbanie ze strony przedstawicieli Ekipy może dziwić, szczególnie wobec faktu, iż w czerwcowym Biuletynie Urzędu Patentowego z dnia 14 czerwca 2021 roku Urząd opublikował zgłoszenie dokonane 17 maja 2021 roku na znak Ekipatonosi, EKIPA HOLDING S.A. oraz na słowno-graficzny znak Friz. 

Zatem w pierwszej kolejności Ekipa powinna wnieść sprzeciw, natomiast gdy tego nie zrobi wówczas w trakcie postępowania spornego będzie mogła starać się udowodnić złą wiarę zgłaszającego .