Przyspieszają prace nad obowiązkowym czipowaniem psów i kotów

Codzienne Dołącz do dyskusji
Przyspieszają prace nad obowiązkowym czipowaniem psów i kotów

W związku z rosnącą liczbą zwierząt w gospodarstwach domowych w Europie – (127 mln kotów) i (104 mln psów) – Komisja Europejska postanowiła zrewidować przepisy dotyczące dobrostanu zwierzaków. Czipowanie psów i kotów to  krok mający na celu zapewnienie lepszej ochrony czworonogom i ułatwienie ich identyfikacji.

Nowelizacja przepisów obejmuje wprowadzenie obowiązku czipowania zwierząt, tworzenie baz danych oraz regulacji dotyczących praktyk hodowlanych. Do 12 marca 2024 roku potrwają konsultacje w sprawie zaproponowanych zmian.

Czipowanie psów i kotów to pomysł, który popierają prawie wszyscy obywatele UE

Na szczeblu krajowym, w Polsce, równolegle powstał projekt ustawy zakładający obowiązkowe znakowanie psów i kotów oraz utworzenie ogólnopolskiego rejestru zwierząt. Ta inicjatywa ma na celu walkę z bezdomnością zwierzaków oraz przeciwdziałanie pseudohodowlom i karanie za znęcanie się nad zwierzętami. Zgodnie z założeniem zmiany mają odciążyć finansowo gminy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zwiększyć ochronę zwierząt przed ich porzuceniem.

Z raportu Eurogroup for Animals wynika, że aż 98 proc. obywateli UE popiera identyfikację psów i kotów za pomocą mikroczipa oraz rejestrację danych ich właścicieli w bazach. Mikroczip nie jest nadajnikiem GPS, dlatego nie umożliwi ustalenia aktualnej lokalizacji zwierzaka. I, co bardzo istotne dla właścicieli zwierząt, czip jest obojętny dla organizmu zwierzaka, czyli nie powoduje reakcji zapalnych.

Identyfikacja psów i kotów za pomocą mikroczipa i wprowadzenie danych ich właścicieli do bazy ułatwi pracę inspektorom weterynaryjnym oraz umożliwi wydajniejszą kontrolę obowiązku szczepień zwierząt chociażby przeciwko wściekliźnie. Ponadto ułatwi walkę z nielegalnym handlem zwierzętami, który zdaniem KE w dużym stopniu jest prowadzony za pośrednictwem internetu.

Jasne przepisy dotyczące hodowli zwierząt

Wprowadzenie jasnych przepisów regulujących hodowlę wraz z obowiązkiem uzyskania certyfikatu i przeprowadzania inspekcji ma na celu poprawę standardów hodowlanych. Projekt przewiduje m.in. wymóg uzyskania zgody właściwych organów oraz zezwolenia na hodowlę, wydawanego dopiero po inspekcji, oraz stworzenie publicznego wykazu zatwierdzonych ośrodków hodowlanych.

Podczas gdy nowe przepisy Unii Europejskiej będą obowiązywać bezpośrednio w Polsce, bez konieczności implementacji do tego dodatkowo prawa krajowego, nadal istnieje pilna potrzeba szybkiego uchwalenia konkretnego prawa także na szczeblu krajowym. Ma to związek z koniecznością uregulowania prowadzenia hodowli psów i kotów, zarejestrowania każdej hodowli oraz określenia szczegółowych zasad działania takich hodowli w Polsce.

Poprzez te zmiany Unia Europejska, w tym Polska, dążą do stworzenia bardziej humanitarnego i zrównoważonego systemu opieki nad zwierzętami domowymi.