Dodatek gazowy 2023? Nie dla wszystkich i na innych zasadach

Energetyka Finanse Dołącz do dyskusji
Dodatek gazowy 2023? Nie dla wszystkich i na innych zasadach

W 2022 roku sporo gospodarstw domowych mogło liczyć na pomoc w ogrzaniu domu zimą, przez wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego, dodatku na drewno, czy dodatku gazowego. W 2023 roku na wsparcie w tym zakresie mogą liczyć mieszkańcy budynków ogrzewanych gazem (i to i tak w ograniczonym zakresie) – rząd nie zdecydował się na utrzymanie zeszłorocznych dodatków.

W zeszłym roku większość gospodarstw domowych w Polsce uzyskała dopłaty, dzięki którym koszty ogrzewania nie były tak uciążliwe. Obecnie na wsparcie mogą liczyć tylko i wyłącznie osoby, które ogrzewają swój dom gazem, w dodatku nie w każdym przypadku. W 2023 roku dodatek gazowy jest uzależniony od wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

Dodatek gazowy 2023

W 2023 roku zamiast dopłaty w określonej kwocie (jak to było w 2022 roku) wprowadzona została możliwość uzyskania refundacji podatku VAT za paliwo gazowe w gospodarstwach domowych. Oznacza to, że pieniądze są przyznawane w zależności od kosztów, które ponieśliśmy. Co więcej, najpierw za gaz musimy zapłacić, a dopiero później, na podstawie przedstawionej opłaconej faktury, odzyskamy część pieniędzy.

Z refundacji podatku VAT za paliwo gazowe w 2023 roku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy lub kominek gazowy. Oczywiście odpowiednie źródło ciepła musi być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe nie dla wszystkich

Jeżeli spełniamy powyższe kryteria, wcale nie oznacza to, że możemy ubiegać się o refundację VAT-u za gaz. W 2023 roku wprowadzono bowiem kryterium dochodowe. Jeżeli chcemy skorzystać z refundacji, nasz miesięczny dochód nie może przekraczać 2100 zł (w przypadku gospodarstw jednoosobowych) lub 1500 zł na osobę (w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych).

Dochód będzie weryfikowany – do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć informacje, które pozwolą ustalić przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego w 2022 roku (chyba że wniosek o refundację podatku VAT już składaliśmy, a dane dotyczące zarobków nie uległy zmianie). Informacje wymagane w tym przypadku to: kwota dochodu każdego z członków gospodarstwa domowego (jeżeli tego dochodu nie obejmuje podatek od osób fizycznych), łączna kwota alimentów, a także powierzchnia gospodarstwa rolnego w hektarach (jeżeli którykolwiek z członków gospodarstwa domowego osiąga dochody z gospodarstwa).

Co trzeba zrobić, aby uzyskać dodatek gazowy w 2023 roku?

W przypadku gdy kwalifikujemy się do otrzymania dodatku gazowego w 2023 roku, musimy o niego zawnioskować. Można to zrobić online, przez profil zaufany lub w wersji fizycznej w gminie (najczęściej w Gminnym lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej). We wniosku należy podać dane wszystkich członków gospodarstwa domowego, numer rachunku bankowego, na który chcemy otrzymać zwrot VAT-u, a także dane kontaktowe.

Do wniosku należy dołączyć: fakturę VAT za gaz i odwód jej opłacenia (w opisie faktury musi znaleźć się informacja o okresie, w którym dostarczono paliwa gazowe). Jeżeli złożymy wniosek o refundację w marcu 2024 roku lub później, w opisie faktury musi znaleźć się informacja o okresie, w którym dostarczono paliwa gazowe.

Refundację możemy uzyskać za paliwo gazowe zużyte w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Za ten okres można złożyć więcej niż jeden wniosek (można np. wnioskować na bieżąco po opłacaniu faktur za poszczególne okresy). Czas na złożenie wniosku mamy do 1 marca 2024 roku, po tym terminie wniosek będzie można złożyć tylko dla faktur VAT za gaz zużyty w 2023 roku, które otrzymaliśmy nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku.