Ważna zmiana w dotacjach z urzędu pracy. Koniec z wymogiem 3-miesięcznego bezrobocia

Finanse Firma Dołącz do dyskusji
Ważna zmiana w dotacjach z urzędu pracy. Koniec z wymogiem 3-miesięcznego bezrobocia

Dobra informacja dla wszystkich planujących skorzystanie z dofinansowania z Urzędu pracy na otwarcie działalności gospodarczej. Dotacja na rozpoczęcie działalności będzie przysługiwała bez konieczności 3-miesięcznego pozostawania bez zatrudnienia. Wszystko dzięki nowelizacji przepisów, która weszła w życie w czerwcu.

30 tys. zł dofinansowania dla firm

Aby otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP, dotychczas należało, w okresie ostatnich 3 miesiącach przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków, pozostawać bez zatrudnienia oraz nie wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej. Dzięki nowelizacji przepisów wymóg ten został zniesiony. Niestety dotyczy to tylko dotacji udzielanych ze środków unijnych. O takie środki będzie można wnioskować od razu po zarejestrowaniu się w Urzędzie pracy. Pozostałe programy, które finansowane są ze środków krajowych, w dalszym ciągu będą wymagać okresu bezrobocia. Chodzi zarówno o brak umowy o pracę, jak i umowy zlecenie oraz o dzieło. W dalszym ciągu obowiązują pozostałe wymogi, które dookreślone są przez Urzędy i zależą od programu, w ramach którego otrzymywane są środki, należy do nich np. wymóg osiągnięcia określonego wieku, czy wykształcenia.

Kto może otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Osoba starająca się o dotację będzie musiała mieć status osoby bezrobotnej. W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie może również prowadzić innej działalności gospodarczej. Oferowane przez Urzędy kwoty zależą od konkretnego urzędu. Maksymalna kwota to 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli obecnie około 36 tys. złotych. Wysokość dotacji w dużej mierze zależy przede wszystkim od tego, ile dany urząd otrzymał na ten cel.

Brak konieczności 3-miesięcznej pełnej bezczynności zawodowej jest zdecydowanie dobrą wiadomością. Obowiązek ograniczał wielu osobom możliwość skorzystania z bardzo pomocnej dotacji na start. Jako ciekawostkę można dodać, że wymóg został zniesiony poprzez nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przepisy tej ustawy nowelizowały ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Trudno o bardziej odległe powiązania, ale dla polskiego ustawodawcy kontynuowanie bałaganu prawnego jest rodzajem pewnego wyzwania.