Polakom nie wolno bardziej dbać o środowisko, niż robi to Unia Europejska. Właśnie dostaliśmy oficjalny zakaz

Gospodarka Środowisko Zagranica Dołącz do dyskusji
Polakom nie wolno bardziej dbać o środowisko, niż robi to Unia Europejska. Właśnie dostaliśmy oficjalny zakaz

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wprowadziła dla wszystkich państw członkowskich normy mające na celu większą ochronę środowiska. Stanowi ona szereg przepisów, dzięki którym, zdaniem Unii, zmniejszy się ogólna ilość opakowań i odpadów na terenie całej Europy. Okazuje się, że państwo członkowskie nie może produkować mniej śmieci niż uzna Unia.

TSUE rozpatrzył sprawę włoskiej spółki produkującej plastikowe torby na zakupy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się sprawą dyrektywy opakowaniowej na kanwie sprawy z Włoch. Spółka, prowadzącą działalność w zakresie dystrybucji papierowych i syntetycznych paczek i opakowań, produkowała plastikowe torby na zakupy. W 2013 roku ministerstwo środowiska i ministerstwo rozwoju gospodarczego Włoch przyjęły dekret z mocą ustawy, który zakazywał produkcji i wprowadzania do obrotu plastikowych toreb do transportu towarów, które nie spełniają pewnych określonych w nim wymogów.

Włochy wprowadziły prawo redukujące ilość produkowanego plastiku

Włoska ustawa w szczególności ograniczyła wprowadzanie do obrotu niebiodegradowalnych jednorazowych toreb plastikowych oraz plastikowych toreb wielokrotnego użytku o określonej grubości, która różniła się w zależności od ich formy i tego, czy były przeznaczone do kontaktu z żywnością. Wymagania te były zatem bardziej restrykcyjne niż te, które przewidywała unijna dyrektywa. Akt Unii dopuszczał bowiem możliwość wprowadzania do obrotu takich toreb bez ograniczeń.

TSUE stanął po stronie plastiku

Wydawałoby się, że urzędnicy unijni powinni bić brawo władzom Włoch, które jeszcze bardziej ograniczają ilość produkowanych śmieci. Nic bardziej mylnego. Na skutek skargi złożonej przez wspomnianą spółkę do włoskiego sądu administracyjnego, skierowano do TSUE pytanie prejudycjalne. Ten powiedział wprost. Prawo unijne stoi na przeszkodzie przyjęciu uregulowań krajowych zakazujących wprowadzania do obrotu toreb jednorazowych wytwarzanych z materiałów nieulegających biodegradacji i nienadających się do kompostowania, lecz spełniających inne wymogi określone w dyrektywie. Dodatkowo TSUE uznał, że Włochy w związku z wydaniem ustawy bardziej restrykcyjnej, naruszyły art. 18 tej dyrektywy.

Tylko Unia Europejska może zdecydować jak będziemy dbać o środowisko

Oczywiście, patrząc z perspektywy producentów i otwartego przepływu towaru i usług, wyrok TSUE nie zaskakuje. Ustawa bardziej restrykcyjna w danym kraju powoduje bowiem nierównowagę pomiędzy przedsiębiorstwami w różnych krajach Europy. Jednak biorąc pod uwagę ciągły krzyk europejskich instytucji o ochronę środowiska, sytuacja wydaje się być dość absurdalna. Wychodzi na to, że Unia jest nieomylna i tylko ona może decydować jak dbamy o środowisko. Jeśli ktoś dba bardziej, to trafia przed unijny sąd.