Czeka nas rewolucja w opakowaniach. Od 1 stycznia 2025 r. zacznie obowiązywać system kaucyjny

Codzienne Środowisko Dołącz do dyskusji
Czeka nas rewolucja w opakowaniach. Od 1 stycznia 2025 r. zacznie obowiązywać system kaucyjny

System kaucyjny w opakowaniach zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Oznacza to, że należy spodziewać się rewolucji w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Czekają nas konieczne reformy systemów odpadowych. Właściwe wprowadzenie systemu kaucyjnego jest skomplikowanym i złożonym procesem, który musi właściwie działać zarówno na płaszczyźnie logistycznej, jak i formalnej. Coś co od lat z sukcesem funkcjonuje w krajach Europy Zachodniej w końcu trafi nad Wisłę. 

System kaucyjny zacznie obowiązywać na terenie całej Polski od 1 stycznia 2025 r. To wyzwanie zarówno dla przygotowujących regulacje, w zakresie dotyczącym ram obowiązywania, jak również odpowiedzialnych za wprowadzenie, implementacje i ostateczną realizację. To także znaczny krok dla społeczeństwa. Dobry krok w stronę zwiększania świadomości w dbaniu o środowisko.

System kaucyjny oznacza w Polsce rewolucję

Wprowadzenie systemu kaucyjnego oznacza, że wszystkie sklepy powyżej 200 m2 zostaną zobowiązane do odbioru pustych opakowań. Natomiast sam system kaucyjny będą tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Celem jest zwiększenie skuteczności selektywnego zbierania, a bezpośrednio efektywności recyklingu odpadów opakowaniowych. Mniejsze sklepy do systemu będą mogły przystąpić dobrowolnie.

Mają zagwarantować to znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. To prawdziwa rewolucja, bo dotknie nas konsumentów bezpośrednio. W końcu nowe przepisy zakładają, że do wszystkich jednorazowych plastikowych butelek o pojemności do 3 l oraz szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 l, a także metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczona zostanie kaucja. Wysokość kaucji będzie określało szczegółowo rozporządzenie. Wysokość kaucji została ustalona na 5o gr.

Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie. Co istotne, bez wymogu wcześniejszego okazania paragonu. Dodatkowo, nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie obsługi systemu kaucyjnego.

Jak wspomniano wyżej, system kaucyjny będą tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. To na nich będzie spoczywać odpowiedzialność za jego funkcjonowanie. To także ich zadaniem będzie powołanie operatora, który będzie odpowiadał za wdrożenie, a następnie prowadzenie systemu. Istnieje możliwość powstanie więcej niż jednego systemu kaucyjnego, ta kwestia pozostaje wyjściem w sytuacji, gdyby przedsiębiorcy nie osiągneli wspólnego porozumienia. Warto jednak podkreślić, że jeśli przedsiębiorcy wprowadzający napoje nie stworzą systemu, lub też nie osiągną wymaganych poziomów w zakresie dotyczącym zbierania i segregacji opakowań oraz odpadów, będą zobowiązani wówczas do zapłaty opłaty produktowej.

To prawdziwie dobra zmiana. Porzucone butelki i opakowania powinny na dobre zniknąć z ulic, chodników, skwerów oraz bulwarów. Wysokość kaucji sprawi, że zapewne znajdzie się wielu chętnych na dorobienie kilkunastu, lub nawet kilkudziesięciu złotych każdego dnia. System kaucyjny w zakresie dotyczącym składowania szklanych butelek znakomicie działa w Niemczech. Przed automatami zbierającymi butelki gromadzą się prawdziwe kolejki, a ulice Berlina są wręcz przeczesywane przez liczących na kaucję zbieraczy.