Czy można dziedziczyć spadek po teściach?

Prawo Rodzina dołącz do dyskusji (1) 17.07.2021
Czy można dziedziczyć spadek po teściach?

Justyna Bieniek

Czy można otrzymać spadek po teściach? Na to pytanie najlepiej odpowiedzieć standardowym prawniczym stwierdzeniem: to zależy. Przepisy co prawda nie przewidują takiej sytuacji, ale życie pisze swoje scenariusze. Zdarza się, że synowa lub zięć dziedziczą po rodzicach małżonka.

Czy współmałżonek dziedziczy spadek po teściach?

Najbardziej oczywistą sytuacją, kiedy występuje dziedziczenie po rodzicach małżonka, jest oczywiście powołanie do spadku w testamencie. Może zdarzyć się, że teściowe zapiszą swój majątek w całości, bądź w części zięciowi lub synowej. Każdy może rozporządzać w testamencie swoim majątkiem w dowolny sposób, jeżeli teściowie lub tylko jedno z nich wyrazi taką wole, wówczas może powołać do spadku małżonka swojego dziecka. W takiej sytuacji nie mają zastosowania przepisy o dziedziczeniu ustawowym. Kwestia dziedziczenia testamentowego jest w tym zakresie dość dowolna. Co z pozostałymi sytuacjami?

Spadek po teściach, gdy mąż nie żyje

Zięć i synowa nie znajdują się w ustawowym kręgu spadkobierców. Dziedziczenie ustawowe, czyli wynikające z Kodeksu Cywilnego opiera się na więzach krwi oraz małżeństwie. Kiedy więc zięć albo synowa odziedziczą spadek? Tylko w sytuacji, w której będzie on im przysługiwać po zmarłym małżonku. Aby tak się stało, oprócz teściów musi umrzeć również małżonek. Śmierć małżonka musi nastąpić jednak po śmierci rodziców. Zięć lub synowa nie będą oczywiście w dalszym ciągu dziedziczyć bezpośrednio po teściach, ale będą spadkobiercami majątku po mężu lub żonie. W skład tego majątku wejdzie natomiast spadek po rodzicach. Jak wiadomo, małżonek dziedziczy w pierwszej kolejności wspólnie z dziećmi. Jeżeli więc w skład masy spadkowej wchodzi również spadek po rodzicach, w części przysługującej zmarłemu mężowi lub żonie trafi on w ręce synowej lub zięcia. Małżonek zmarłego jest jego spadkobiercą ustawowym.

Zupełnie inaczej przedstawiałaby się sytuacja, kiedy śmierć małżonka miała miejsce przed śmiercią jego rodziców. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, czyli zmarło przed spadkodawcą (teściami) udział, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Wynika to z przepisów Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi osoba, która nie żyła w chwili otwarcia spadku, nie może być spadkobiercą.