Nadchodzi wspólny europejski system płatniczy – z własnymi kartami płatniczymi i przelewami. Ma być odpowiedzią na Visę i Mastercard

Finanse Zakupy Dołącz do dyskusji (114)
Nadchodzi wspólny europejski system płatniczy – z własnymi kartami płatniczymi i przelewami. Ma być odpowiedzią na Visę i Mastercard

Powstanie europejski system płatniczy, który stanowić ma konkurencję dla Visy, czy Mastercarda. To istna rewolucja, a co najciekawsze, pomysł wyszedł od największych europejskich banków, a nie – na przykład – instytucji unijnych.

Europejski system płatniczy

Jak opisuje Cashless.pl, Unia Europejska – jako wspólnota – od dawna chciała wdrożyć własny system płatniczy. Nie dziwne zresztą, bo zjednoczona Europa, dzięki instytucjom właśnie unijnym, próbuje stać się quasi-supermocarstwem na wielu płaszczyznach – i dobrze.

Tym razem zadziałały nie tyle instytucje unijne, ile szesnaście europejskich banków. Nie da się jednak ukryć, że taka współpraca – bez Unii Europejskiej – byłaby zapewne niemożliwa, a chodzi o banki strefy euro. Projekt nosi nazwę Europejska Inicjatywa Płatnicza (EPI), a ostatecznie ma być systemem płatniczym z własnymi kartami płatniczymi (dla konsumentów i handlowców), cyfrowym portfelem i przelewami P2P.

Banki, które wyszły z inicjatywą wdrożenia europejskiego systemu płatniczego, to (za Cashless.pl): BBVA, BNP Paribas, Groupe BPCE, CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Deutsche Bank, Deutcher Sparkassen- und Giroverband, DZ BANK Group, ING, KBC Group, La Banque Postale, Banco Santander, Société Générale i UniCredit.

Po co nam własny system płatniczy?

Co ciekawe, w aż dziesięciu krajach europejskich istnieją systemy kart płatniczych, ale nie są one wzajemnie uznawane przez inne państwa członkowskie UE. W Europie pojawia się także szereg innowacyjnych usług płatniczych, tutaj wskazać należy m.in. rodzimy BLIK, który wkrótce stanie się dostępny globalnie, ale za pośrednictwem Mastercard.

Europejski system bankowy ma być pierwotne rozwiązaniem autonomicznym, na skalę całej wspólnoty. Sam cel rozwiązania wyjaśnia członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego, Fabio Panetta.

Europejska Inicjatywa Płatnicza będzie musiała rozwiązać problem rozdrobnienia europejskich płatności detalicznych i powinna objąć wszystkie kraje strefy euro, a docelowo całą Unię Europejską. Przewidywane skuteczne wdrożenie oraz rosnąca liczba uczestników mogą potencjalnie wzmocnić rolę europejskich dostawców usług płatniczych.

Można generalnie uznać, że chodzi o autonomię.

Ciągły rozwój

Co ważne, ewentualne wdrożenie europejskiego systemu płatności nie zamyka drogi innym, podobnym inicjatywom. Rozwiązania płatnicze będą dalej wspierane, ale pod warunkiem, że spełniać będą kilka warunków. Chodzi tu o:

  • zasięg ogólnoeuropejski
  • przyjazność dla klienta
  • efektywność kosztowa
  • bezpieczeństwo i ochronę
  • europejska tożsamość i zarządzanie
  • zasięg globalny

Sam plan, by wdrożyć europejski system płatniczy jest niewątpliwie dobry. Oznacza nie tyle samą innowację, ile zmianę o znaczeniu strategicznym, bo ułatwiającą obrót pieniądza w ramach Unii Europejskiej. Przy dobrej współpracy różnych podmiotów rozwiązanie może zmienić rynek, natomiast fakt, że – przynajmniej w pierwszej „fazie” projektu – system ma działać tylko w Europie, może zniechęcić część klientów.

Warto też dodać, że do inicjatywy ciągle dołączyć mogą się inne banki. Faza operacyjna projektu datowana jest na rok 2022.