Frankowicze jednak skorzystają z najnowszego rządowego wsparcia? Banki alarmują

Finanse Dołącz do dyskusji (1)
Frankowicze jednak skorzystają z najnowszego rządowego wsparcia? Banki alarmują

Pomoc dla osób, które zaciągnęły kredyty w złotówkach, a teraz mierzą się ze skutkami rosnących stóp procentowych, już niedługo wejdzie w życie. Jednym z rozwiązań zaproponowanych przez rząd są wakacje kredytowe. Do tej pory jednak przedstawiciele rządu utrzymywali, że kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt w innej walucie, nie skorzystają z tego rozwiązania. Tymczasem okazuje się, że jednak jest szansa, by tacy kredytobiorcy – czyli głównie frankowicze – również mogli wykorzystać wakacje kredytowe.

Frankowicze jednak będą mogli wykorzystać wakacje kredytowe?

Projekt o pomocy dla kredytobiorców trafił już do Sejmu. Jednym z przewidywanych rozwiązań są wakacje kredytowe. Dzięki nim kredytobiorcy nie będą musieli wpłacać rat przez dwa miesiące III i IV kwartału tego roku oraz raz na kwartał w 2023 r. Wydłuży się natomiast okres kredytowania. Ma to pomóc poprawić płynność finansową kredytobiorców i nieco odciążyć ich domowy budżet.

Zgodnie z założeniami rządu, frankowicze nie byliby uprawnieni do tej formy pomocy. Teraz okazuje się jednak, że jeśli posłowie nie poprawią pewnych luk, kredytobiorcy, którzy nie zaciągnęli kredytu w złotówkach, być może też będą mogli zrobić sobie wakacje kredytowe.

Jak informuje „BI”, niektóre zapisy w rządowym projekcie mogą budzić pewne wątpliwości. Chodzi m.in. o art. 77 ust. 1. Zgodnie z nim wniosek o wakacje zawiesza wykonanie umowy o kredyt hipoteczny udzielony w walucie polskiej. Zdaniem Związku Banków Polskich jest to zapis nieprecyzyjny. Jak twierdzi Tadeusz Białek, prezes ZBP, obecny zapis mógłby być interpretowany tak, że – biorąc pod uwagę kontekst prawny – projekt dopuszczałby także kredyty wyrażone w walucie polskiej, ale indeksowane do waluty obcej – i w tej walucie obcej spłacane. Możliwe, że kredytobiorcy z kredytami denominowanymi, w których zobowiązanie wyrażone było w umowie w obcej walucie, podobnie jak harmonogram spłat kredytu, ale już wypłata kredytu oraz jego spłata – w złotówkach, mogliby pokusić się o złożenie wniosku. To z kolei mogłoby doprowadzić nawet do nowych procesów sądowych – z tego względu ZBP zamierza w najbliższych dniach złożyć stosowną poprawkę.

Taka zapobiegliwość ze strony banków nie powinna zresztą dziwić; ich przejścia z frankowiczami (i nieustannie zmieniająca się sytuacja) po prostu wymuszają pewną ostrożność. Można się jednak spodziewać, że ostatecznie posłowie koalicji rządowej faktycznie doprecyzują przepisy – i ostatecznie kredytobiorcy tacy jak frankowicze będą musieli zaakceptować, że wakacje kredytowe jednak nie są dla nich.

Tylko na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych

Warto też pamiętać, że wakacje kredytowe będą przysługiwać wyłącznie tym złotówkowiczom, którzy wzięli kredyt na zakup nieruchomości przeznaczonej na własne cele mieszkaniowe. Tym samym jeśli np. nieruchomość jest wynajmowana, a kredytobiorca ma inne mieszkanie, w którym mieszka – o rządowej pomocy raczej będzie mógł zapomnieć.