Głos polskiego nauczyciela wyceniono na 1125 złotych brutto 

Edukacja Państwo Praca Dołącz do dyskusji
Głos polskiego nauczyciela wyceniono na 1125 złotych brutto 

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku wprowadza istotne zmiany dotyczące nauczycieli, nowelizując m.in. przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela. Ustawa ta dotyczy szczególnych rozwiązań mających na celu realizację ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, w tym wprowadza możliwość przyznania nagrody specjalnej dla wybranej grupy nauczycieli.

250. rocznica Komisji Edukacji Narodowej

Nagroda specjalna jest przyznawana nauczycielom w ramach celebracji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nauczyciele, którzy spełniają określone kryteria, mogą otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 1125 zł brutto. Aby być uprawnionym do otrzymania nagrody, nauczyciel musi pozostawać w stosunku pracy w szkole w dniu 20 września 2023 roku. Niestety, nie wszyscy nauczyciele mają prawo do tej nagrody. Zgodnie z artykułem 92a Karty Nauczyciela, nauczyciele, którzy w okresie od 1 września 2023 roku do 20 września 2023 roku przebywają nieprzerwanie na urlopie bezpłatnym, nie są uprawnieni do otrzymania tej jednorazowej nagrody specjalnej. Nauczyciel wspomagający na takie wynagrodzenie liczyć już jednak nie będzie mógł, podobnie jak emerytowani nauczyciele.

Głos polskiego nauczyciela wyceniono na 1125 złotych brutto 

Ta specjalna nagroda jest podobno formą uznania dla nauczycieli, którzy pracują i przyczyniają się do rozwoju oświaty w Polsce, szczególnie w tak ważnym roku, jakim jest 250. rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Jest to także sposób na finansowe wsparcie nauczycieli, którzy spełniają określone warunki, co jest szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy edukacja stoi przed wieloma wyzwaniami i potrzebuje wsparcia. Nie sposób jednak zauważyć, że korelacja pomiędzy tą premią, a wyborami parlamentarnymi odbywającymi się w połowie października jest oczywista.

Nauczyciele w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości byli „sektorem” budżetówkim w sposób ponadprzeciętnie ostentacyjny upokarzanym przez władzę, co było formą odwetu między innymi za głośny swego czasu strajk nauczycieli. Doszło nawet do patologicznej sytuacji, w której nauczyciele – wynagradzani zgodnie z Kartą Nauczyciela – czasami zarabiali poniżej płacy minimalnej. Wydaje się więc, że próba kupienia sympatii nauczycieli za tak drobne kwoty (choć z punktu widzenia ich skromnych wynagrodzeń – zauważalne) spali na panewce.

Nagroda powinna zostać wypłacona najpóźniej do dnia 14 października 2023 roku. Wypłatę dokonuje szkoła, w której nauczyciel był zatrudniony w dniu 20 września 2023 roku.