Aż 1/3 Polaków wykonuje zawód niezwiązany z ich kierunkiem studiów. Powodów jest co najmniej kilka

Edukacja Praca Dołącz do dyskusji
Aż 1/3 Polaków wykonuje zawód niezwiązany z ich kierunkiem studiów. Powodów jest co najmniej kilka

Z ostatnio opublikowanego raportu Hays Poland wynika, że wielu Polaków pracuje w zupełnie innych zawodach, niż wskazywałby na to kierunek ich studiów. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Nietrafiona ścieżka edukacji dotyczy przede wszystkim osób młodych, którzy po jakimś czasie uświadamiają sobie, że dany kierunek studiów nie da im dobrych perspektyw na przyszłość.

Nietrafiona edukacja skutkuje szybką zmianą drogi zawodowej wielu Polaków

Raport kładzie nacisk przede wszystkim na największą bolączkę absolwentów uczelni w naszym kraju – nieumiejętność przełożenia nabytej w szkole wiedzy na rozwój kariery zawodowej lub biznesowej. O tym zjawisku wypowiadała się Justyna Chmielewska, dyrektor w Hays Poland.

Niektórzy młodzi ludzie dopiero po ukończeniu studiów i kilku próbach pracy w zawodzie uświadamiają sobie, że dana profesja nie jest dla nich odpowiednia, oferuje niskie płace lub nie gwarantuje perspektywicznej ścieżki kariery. Inni z kolei jeszcze w trakcie edukacji zdobywają doświadczenie w zawodzie niezwiązanym z kierunkiem studiów. Wielu z nich decyduje się na ukończenie edukacji i uzyskanie wyższego wykształcenia, lecz bez planów rozwoju zawodowego w tym obszarze.

Sytuacja na rynku pracy nie pomaga. Często barierą jest także niska stawka i mało ofert pracy w zawodzie

Aż 38 proc respondentów z grupy specjalistów i menedżerów wskazuje, że nie znajduje na polskim rynku pracy wystarczająco odpowiedniej dla siebie oferty pracy w zawodzie. Problemem w tym zakresie jest także brak popytu na niektóre profesje.

Pewne kierunki studiów mogą być tak oblegane, że podaż absolwentów i tym samym potencjalnych kandydatów do pracy w danym obszarze – zdecydowanie przewyższa rynkowy popyt. W konsekwencji spośród setek młodych ludzi, którzy każdego roku wychodzą na rynek pracy, część nie znajduje dla siebie odpowiedniej szansy na zdobycie zatrudnienia

– mówiła Justyna Chmielewska z Hays Poland.

Specjaliści z Hays zwracają uwagę także na bardzo niskie możliwości zmiany obranego kursu edukacji przez absolwentów wielu uczelni. Studenci hołdują także zasadzie zaliczania przedmiotów, co nie ma wiele wspólnego z kreatywnym podejściem do kariery zawodowej. Osoby kończące studia często nie zwracają uwagi także na to, w jaki sposób ich zainteresowania mogą stać się motorem dla procesu poszukiwania pracy. Wśród dużej części osób wiele do życzenia pozostawia także analizowanie swoich mocnych i słabych stron, które jest konieczne do wyboru odpowiedniego stanowiska pracy.