Niesłusznie wystawiony mandat można uchylić. Podpowiadamy, jak odwołać się od mandatu

Prawo Dołącz do dyskusji
Niesłusznie wystawiony mandat można uchylić. Podpowiadamy, jak odwołać się od mandatu

Czasami zdarza się, że mandat karny zostaje wystawiony niesłusznie. W takiej sytuacji nie trzeba pozostawać biernym, a można postarać się o jego uchylenie. Jak odwołać się od mandatu?

Kiedy i kto może odwołać się od mandatu karnego?

Przypadki, w których można odwołać się od mandatu karnego, wskazano w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Uchylić mandat można w przypadku otrzymania go za:

  • czyn, który nie stanowił wykroczenia w momencie popełnienia,
  • działanie, za które może ukarać tylko sąd,
  • czyn dokonany w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można było uniknąć,
  • działanie, które zostało spowodowane chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych sprawcy.

Wniosek o uchylenie mandatu może złożyć przede wszystkim osoba bezzasadnie ukarana, a w pewnych przypadkach również przedstawiciel ustawowy (gdy osoba, która dostała mandat jest ubezwłasnowolniona) lub opiekun prawny bądź rodzic (gdy osoba, która dostała mandat ma mniej, niż 17 lat).

Wśród przykładów bezzasadnie wystawionego mandatu, portal gov.pl wymienia na przykład sytuację zaparkowania w miejscu niedozwolonym po to, by ratować czyjeś życie. Niesłuszny będzie też przykładowo mandat wystawiony za przekroczenie prędkości w miejscu, w którym zniesiono już dane ograniczenie. W takiej sytuacji działanie nie będzie już bowiem stanowiło wykroczenia.

Jak odwołać się od mandatu karnego?

Żeby skutecznie uchylić się od mandatu, należy napisać wniosek, który będzie zawierał następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby, której niesłusznie wystawiono mandat,
  • numer PESEL,
  • miejsce zamieszkania,
  • serię i numer mandatu (informacje te znajdują się w prawym górnym rogu dokumentu),
  • opis całego zdarzenia i okoliczności, które wyjaśnią, dlaczego mandat powinno się uchylić.

Wniosek o uchylenie mandatu należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu przyjęcia mandatu w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce jego wystawienia. Pismo można zanieść osobiście do biura podawczego lub wysłać listem poleconym na adres sądu.

Ile kosztuje odwołanie się od mandatu i ile trwa rozpatrzenie wniosku?

Postępowanie w sprawie odwołania się od mandatu karnego jest bezpłatne. Jeśli chodzi natomiast o czas rozpatrzenia wniosku, nie jest on z góry określony.

Po otrzymaniu przez sąd wniosku, w sprawie zostanie wyznaczone posiedzenie. O jego terminie, sąd poinformuje wnioskodawcę. Po odbyciu posiedzenia, sędzia wyda w sprawie postanowienie o uchyleniu mandatu albo odmowie jego uchylenia. Co istotne, od wyżej wspomnianego postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy.