Jak zatrudnić obywatela Ukrainy zgodnie z przepisami? Procedura jest prosta

Firma Praca Dołącz do dyskusji (65)
Jak zatrudnić obywatela Ukrainy zgodnie z przepisami? Procedura jest prosta

Wielu obywateli Ukrainy może w najbliższym czasie przedostać się do Polski – część z nich już to zrobiło. Pracodawcy, którzy chcą ich wspomóc i dać zatrudnienie, mogą zastanawiać się, jak zatrudnić obywatela Ukrainy w zgodzie z przepisami. 

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku

Sporo polskich firm już zatrudnia Ukraińców. W obecnej sytuacji – gdy wiele osób zza wschodniej granicy, uciekając przed wojną, poszuka schronienia m.in. w Polsce – część pracodawców, którzy wcześniej nie zatrudniali cudzoziemców, może zastanawiać się, jak zatrudnić obywatela Ukrainy zgodnie z przepisami. Firma Grant Thornton przygotowała poradnik, który pomoże w dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności.

Najprostszym sposobem będzie skorzystanie z procedury oświadczeniowej. Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu został wydłużony aż do 24 miesięcy, a na jego podstawie mogą być zatrudniani pracownicy ze Wschodu – nie tylko Ukraińcy, ale też np. Białorusini, Armeńczycy, Mołdawianie czy Gruzini. Należy jednak pamiętać, że na podstawie oświadczenia nie można zatrudniać do prac sezonowych w rolnictwie, łowiectwie czy działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

W pierwszej kolejności pracodawca powinien sporządzić oświadczenie o powierzeniu pracy. Musi podać dane podmiotu zatrudniającego, dane dotyczące cudzoziemca (imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, dokument podróży, jego datę wydania i datę ważności) oraz informacje dotyczące pracy, która ma zostać cudzoziemcowi powierzona (stanowisko, nazwa/rodzaj zawodu, symbol PKD, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy i wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia, okres wykonywania pracy). Co ważne – wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż dla pracowników, którzy wykonują pracę na podobnym stanowisku (lub wykonują podobny rodzaj pracy).

Do oświadczenia należy też dołączyć zestaw dokumentów – dowód osobisty lub dokument podróży potwierdzający tożsamość cudzoziemca, kopię wypełnionych stron dowodu/dokumentu, dowód wpłaty w wysokości 30 zł za wpis do ewidencji oświadczeń.

Kolejnym krokiem jest rejestracja oświadczenia. Pracodawca powinien złożyć w tym momencie oświadczenie i wymagane dokumenty drogą elektroniczną – poprzez rządową witrynę praca.gov.pl. Pracodawca – jeśli nie jest agencją pracy tymczasowej – powinien wypełnić oświadczenie PSZ-OPWP.

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? PUP powinien dokonać wpisu do ewidencji w ciągu 7 dni

Po złożeniu oświadczenia przez pracodawcę, Powiatowy Urząd Pracy powinien dokonać wpisu do ewidencji (lub poinformować o odmowie wpisu) w ciągu 7 dni. Wyjątkiem jest sytuacja, w której konieczne będzie postępowanie wyjaśniające – wtedy cała procedura może wydłużyć się do 30 dni.

Jeśli pracodawca otrzyma odmowę, może się odwołać do ministra właściwego ds. pracy (za pośrednictwem starosty). Ma na to 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

Z kolei jeśli PUP dokona wpisu, pracodawca w ciągu 7 dni od tego momentu powinien poinformować PUP, że cudzoziemiec podjął zatrudnienie. Jeśli cudzoziemiec nie stawi się w pracy – również konieczne jest poinformowanie PUP o tym fakcie.