Jak zawiesić działalność gospodarczą? Dla części przedsiębiorców może być to jedyny sposób, by nie zamykać firmy całkowicie

Firma Dołącz do dyskusji (76)
Jak zawiesić działalność gospodarczą? Dla części przedsiębiorców może być to jedyny sposób, by nie zamykać firmy całkowicie

Niestety – ze względu na obecną sytuację wielu przedsiębiorców może się zastanawiać, jak zawiesić działalność gospodarczą i z czym to się wiąże. Chociaż zawieszenie firmy nie należy do najmilszych momentów w życiu przedsiębiorcy, czasami może okazać się konieczne – także po to, by firma w ogóle mogła przetrwać. 

Jak zawiesić działalność gospodarczą? Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba iść do urzędu

Wielu przedsiębiorców zastanawia się obecnie, jak ratować swoją firmę. W niektórych sytuacjach konieczne może okazać się zawieszenie działalności gospodarczej. W obecnej sytuacji wizyty w urzędach i innego rodzaju instytucjach państwowych są jednak ostatnią rzeczą, o jakiej marzą przedsiębiorcy. Dobra wiadomość jest zatem taka, że zawieszenie działalności gospodarczej (zresztą podobnie jak jej założenie) możliwe jest przez internet.

Korzyści z zawieszenia działalności gospodarczej są stosunkowo oczywiste – przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS za okres, w którym działalność jest zawieszona, to samo dotyczy zaliczek na podatek dochodowy. Nie trzeba już też składać deklaracji VAT.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak długo po zawieszeniu działalności gospodarczej obejmuje ich ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z przepisami, prawo do świadczeń zdrowotnych przedsiębiorca traci dopiero po 30 dniach od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym data zawieszenia działalności nie musi być tożsama z datą utraty prawa do świadczeń zdrowotnych.

Co ważne, jeśli chodzi o to, jak zawiesić działalność gospodarczą w czasach epidemii, przedsiębiorcy nie muszą się martwić – wystarczy złożyć wniosek CEIDG-1 i zaznaczyć odpowiednią rubrykę. Można to zrobić elektronicznie – wystarczy potwierdzić to np. potwierdzonym profilem zaufanym lub zweryfikowanym podpisem elektronicznym.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Należy jednocześnie pamiętać, że nie wszyscy mają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Co do zasady mają ją osoby, które nie zatrudniają żadnych pracowników (czyli na podstawie umowy o pracę). Zawieszenie działalności gospodarczej jest też możliwe wtedy, gdy wszyscy pracownicy firmy przebywają na urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym. Z kolei w przypadku spółek konieczne jest, by wszyscy wspólnicy dokonali zawieszenia.

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać, że zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe na okres nie krótszy niż 30 dni. Można zawiesić działalność na okres nieokreślony lub określony, jednak w przypadku podmiotów wpisanych do KRS – na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Co przedsiębiorca może robić podczas zawieszenia działalności, a czego nie?

Wbrew pozorom nie jest wcale tak, że przedsiębiorca zawieszający działalność jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z firmą. Może m.in. podejmować działania, które zmierzają do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto może też zbywać środki trwałe i wyposażenie firmy, uczestniczyć w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych. Nie może natomiast – co jest logiczne – wykonywać działalności gospodarczej i uzyskiwać przychodów z tego tytułu.