Kasa fiskalna nie jest konieczna w każdym przypadku. Osoby, które chcą prowadzić biznes online, mogą odetchnąć z ulgą

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (16)
Kasa fiskalna nie jest konieczna w każdym przypadku. Osoby, które chcą prowadzić biznes online, mogą odetchnąć z ulgą

Ostatnio dużo mówi się o kasach fiskalnych w kontekście zmian, jakie obejmą wielu przedsiębiorców. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że nie zawsze kasa fiskalna jest niezbędna. Jeśli ktoś chce prowadzić biznes online, prawdopodobnie może odetchnąć z ulgą. 

Kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy rejestrującej?

To, kto musi posiadać kasę rejestrującą, wskazuje art. 111 ust. 1 Ustawy o VAT:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z kolei odpowiednie rozporządzenie Ministra Finansów (aktualne jest z dnia 28 grudnia 2018 r.) wskazuje, kto jest zwolniony z takiego obowiązku. Co istotne, warto śledzić kolejne rozporządzenia, bo czas ich obowiązywania nie jest zazwyczaj zbyt długi – często co roku wydawane jest nowe rozporządzenie, a lista przedsiębiorców wyłączonych z obowiązku posiadania kasy staje się coraz krótsza. Obecne rozporządzenie zwalnia z posiadania kasy fiskalnej nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. określoną listę podatników.

Kasa fiskalna a biznes online

Czy kasa fiskalna jest obecnie potrzebna, jeśli ktoś prowadzi biznes online? Odpowiedź właściwie jest bardzo prosta – jeśli klient nie płaci gotówką, to przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Kasa rejestrująca nie jest potrzebna zarówno w przypadku, gdy ktoś prowadzi wysyłkę towarów, np. sklep internetowy (a zapłatę za wykonaną czynność uzyska w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej).

Podobnie jest w przypadku osób, które świadczą usługi (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Zazwyczaj są to np. osoby świadczące usługi doradcze czy sprzedające kursy online, ebooki itp.

Należy pamiętać jednak o tym, że w pierwszym przypadku konieczne jest posiadanie ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę, z których jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). W przypadku usług ewidencja i dowody muszą jedynie wskazywać, o jaką czynność chodziło.

W związku z tym kasa fiskalna nie jest potrzebna w większości przypadków, gdy ktoś prowadzi biznes online. Trudno zresztą sobie wyobrazić, by akurat to miało się zmienić – mimo to warto śledzić kolejne rozporządzenia i upewniać się, czy biznes, który chcemy prowadzić, wymaga od nas zakupu kasy fiskalnej. Zawsze warto też sprawdzić wyjątki, ujęte w przepisach.