1 sierpnia zmieniają się zasady stosowania oznaczeń w kasach rejestrujących

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (175)
1 sierpnia zmieniają się zasady stosowania oznaczeń w kasach rejestrujących

Zgodnie z nowym rozporządzeniem kasy rejestrujące mają nowe oznaczenia literowe. Jednak ustawodawca przewidział przepis przejściowy dla podatników, którzy używali kasy na dzień 1 maja 2019 r. Mogą oni używać dotychczasowych oznaczeń literowych dla stawek VAT do 31 lipca 2019 r.  Okres przejściowy nie dotyczy kas (on-line, z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) instalowanych od 1 maja 2019 r. 

Kasy rejestrujące – jakie mają być oznaczenia literowe od 1 sierpnia 2019 r.?

Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mają obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Nowe oznaczenia literowe na kasach mają być zgodne z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia w sprawie kas rejestrujących. Nowe zasady obowiązują już od 1 maja.

Podatnicy przypiszą oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, według nowych wymogów, tj. w następujący sposób, literze:

– „A” –jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

– „B” –jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

– „C” –jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

– „D” –jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

– „E” –jest przypisane zwolnienie od podatku,

– „F” i „G” –są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

Co jeszcze musimy wiedzieć przy zmianie oznaczeń literowych kasy rejestrującej?

Nie musimy programować dokładnie wszystkich oznaczeń literowych jakie są wymienione powyżej w nowym rozporządzeniu. Programujemy tylko te, które są używamy do ewidencji sprzedaży. Jeżeli jeszcze nie zmieniliśmy oznaczeń, nie ma na co czekać  bo zostało już tylko kilka dni. Zdecydowanie najlepiej skorzystać z pomocy serwisu kasy. Zwłaszcza, że pamięć kasy jest ograniczona, a musimy prawidłowo przypisać tabelę VAT do odpowiednich liter. Ponadto musimy prawidłowo przyporządkować stawki podatku VAT. Jeżeli proces przeprowadzimy nieprawidłowo to możemy zablokować kasę i będziemy musieli wymienić pamięć fiskalną. Z tego względu warto zachować pewną ostrożność.