JPK zastąpi deklarację VAT już w 2020 roku

Biznes Firma Podatki Dołącz do dyskusji (25)
JPK zastąpi deklarację VAT już w 2020 roku

JPK zastąpi deklarację VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Ustawa z nowelizacją czeka na podpis Prezydenta. Tym samym uprości się sposób rozliczenia podatku VAT. Nowe rozbudowane pliki JPK_VAT złożą się z danych obecnej deklaracji VAT składanej w formie elektronicznej oraz obecnie przesyłanych plików JPK_VAT.

Od kiedy JPK zastąpi deklarację?

Ustawa zakłada, że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku. Od tej daty będą musiały go składać tylko duże przedsiębiorstwa. Tj. takie, które zatrudniają ponad 250 osób mają obroty ponad 50 mln EUR.

W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r. Jednak będą oni mogli składać wcześniej nowy JPK_VAT niż zakłada obowiązkowy termin.

Co powinniśmy wiedzieć o rozszerzonym JPK_VAT?

Nowy plik JPK_VAT (dokument elektroniczny) będzie mieć wspólną schemę dla deklaracji i ewidencji. Będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji. JPK zastąpi deklarację VAT-7 i VAT-7K i ewidencję VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT. Czyli do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie będą zobowiązani do przekazywania, za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału do właściwego urzędu skarbowego, ewidencji VAT do 25 dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. Nie jest to żadna nowość, ponieważ obecnie podatnicy, którzy rozliczają się za okresy kwartalne też mają obowiązek składania w okresach miesięcznych pliku JPK_VAT zawierającego dane z ewidencji VAT. W zasadzie zmianie ulegnie jedynie forma przesyłu danych.

Zgodnie z założeniami nowy plik ma stanowić proste, przejrzyste, a także przyjazne narzędzie dla podatników do rozliczania VAT. Podatnicy nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane  z deklaracji oraz ewidencji VAT. Poza tym, dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja załącznika wymaganego przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT tj. VAT-ZD, a także dodatkowych wniosków, które występują w standardowych deklaracjach. Załączniki zastąpią pola wyboru zawarte w strukturze nowego pliku JPK_VAT.