Korzystasz w pracy z Facebooka? Możesz zostać zwolniony. Brzmi jak żart, ale jest możliwe

Praca Dołącz do dyskusji (317)
Korzystasz w pracy z Facebooka? Możesz zostać zwolniony. Brzmi jak żart, ale jest możliwe

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie sprawdził Facebooka czy Instagrama w trakcie pracy, zwłaszcza biurowej. Pracodawcy na ogół nie wyciągają konsekwencji wobec swoich pracowników za korzystanie z mediów społecznościowych w pracy. Czy jednak możliwe jest, by pracodawca mógł zwolnić pracownika za korzystanie z Facebooka w pracy?

Korzystanie z Facebooka w pracy

Niemal każdemu zdarzyło się chociaż raz zajrzeć na jakąś stronę, która niekoniecznie miała związek z wykonywanymi przez niego obowiązkami służbowymi. Najlepszym przykładem jest korzystanie z Facebooka w pracy na sprzęcie służbowym. Dla pracodawców to nierzadko prawdziwy problem, ponieważ pracownicy odrywają się od swoich obowiązków i zamiast pracować, scrollują Facebooka. Czy korzystanie z mediów społecznościowych w pracy jest zabronione? Teoretycznie nie regulują tego żadne przepisy, ale należy mieć na uwadze art. 100 Kodeksu pracy:

§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Kluczowe jest tu sformułowanie zawarte w paragrafie pierwszym, dotyczące sumienności i staranności. Jeśli pracownik poświęca czas na korzystanie z mediów społecznościowych zamiast na wykonywanie powierzonych obowiązków, to można mówić o naruszeniu tego przepisu. Oczywiście czym innym jest, jeśli korzystanie z Facebooka w pracy odbywa się podczas przerw w pracy.

Zwolnienie z pracy za Facebooka. Możliwe czy nie?

Czy w takim razie pracownik może zostać zwolniony z pracy, jeśli zbyt uporczywie korzysta ze stron, z których nie powinien? To zależy. Jeśli korzystanie z Facebooka w pracy zdarza się sporadycznie, pracownik może zostać np. upomniany przez pracodawcę. Jeśli jednak w regulaminie firmy pracodawca wprost zakazał korzystania z Facebooka czy innych stron na sprzęcie służbowym, a mimo to pracownik nagminnie łamie to prawo, to jest to już przesłanka do zwolnienia dyscyplinarnego.