Minimalne wynagrodzenie to 2250 zł, a koszty zatrudnienia pracownika 2019 to 2700 zł. Pracownik dostanie z tego tylko 1600 zł

Gorące tematy Finanse Firma Praca Dołącz do dyskusji (512)
Minimalne wynagrodzenie to 2250 zł, a koszty zatrudnienia pracownika 2019 to 2700 zł. Pracownik dostanie z tego tylko 1600 zł

Niewielu pracowników jest zdziwionych tym, że pensja brutto na umowie nie jest równoznaczna z tym że przelew właśnie w takiej wysokości otrzymamy na konto. To jednak nie oznacza, że koszty zatrudnienia pracownika 2019 kończą się na kwocie brutto. 

Wynagrodzenie minimalne 2019 wzrośnie do kwoty 2250 zł brutto od 1 stycznia nowego roku. O ile pracownicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że miesięczne wynagrodzenie, które otrzymują do ręki, jest niższe, tak nie do końca są świadomi tego, że pracodawca ponosi z tego tytułu dużo większe koszty. Wynagrodzenie pracownika to dla jego pracodawcy koszt wyższy nawet od kwoty brutto. Niewielu pracowników jest świadomych tego faktu. Koszty zatrudnienia pracownika 2019, który zarabia minimalne wynagrodzenie, wynoszą około 2700 zł.

Koszty zatrudnienia pracownika 2019

Różnica między wynagrodzeniem minimalnym brutto a rzeczywistym kosztem zatrudnienia pracownika wynika z tego, że nie wszystkie składki są potrącane z wynagrodzenia brutto pracownika. Ustawodawca zadecydował, że część tych ciężarów ponosi bezpośrednio pracodawca. W tym przypadku wynagrodzenie minimalne jest jedynie pewnym punktem odniesienia – kwotą, która służy do określania pozostałych ciężarów po stronie zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenia rentowe – 8% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest zróżnicowana, obliczana na podstawie zmiennych czynników, m.in. kategorii ryzyka (standardowo 1,67% podstawy wymiaru).

Zasady finansowania składek na ubezpieczenie społeczne są następujące:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne – w połowie pracownik, a w połowie pracodawca (po 9,76%),
 • składka na ubezpieczenie rentowe – pracownik 1,5%, pracodawca 6,5%,
 • składka na ubezpieczenie chorobowe – w całości pracownik,
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe – w całości pracodawca.

Dodatkowo z wynagrodzenia brutto pracownika odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru minus wartość składek na ubezpieczenie społeczne.

Na tym jednak nie koniec kosztów zatrudnienia pracownika. Poza powyższymi składkami pracodawca dodatkowo pokrywa następujące składki:

 • składka na Fundusz Pracy (FP) – 2,45% podstawy wymiaru
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – 0,1% podstawy wymiaru

Koszty zatrudnienia pracownika 2019 z wynagrodzeniem minimalnym to ponad 2700 zł

Jaki zatem koszt ponosi pracodawca, który od stycznia zatrudni nowego pracownika z wynagrodzeniem minimalnym?

 • Wynagrodzenie (brutto) – 2250 zł
 • składka emerytalna 9,76% – 219,60 zł
 • składka rentowa (6,5%) – 146,25 zł
 • składka wypadkowa (1,67%) – 37,58 zł
 • Fundusz Pracy (2,45%) – 55,13 zł
 • FGŚP (0,1%) 2,25 zł

Sytuacja dodatkowo skomplikują pracownicze plany kapitałowe. Wiemy już, że Prezydent podpisał pracownicze plany kapitałowe. Zgodnie z przyjętą już ustawą pracodawca będzie musiał ze swojej kieszeni dołożyć co najmniej 1,5% kwoty wynagrodzenia pracownika na jego konto emerytalne. Kwota ta może być oczywiście wyższa, ale nie więcej niż 2,5% wynagrodzenia pracownika.

Łatwo obliczyć, że suma składek wyłącznie po stronie pracodawcy wynosi 460,81 zł. W połączeniu z wynagrodzeniem brutto w wysokości 2250 zł suma ta daje 2710,81 zł. Koszty te mogą się nieznacznie różnić w zależności od dokładnej wysokości składki ubezpieczenia wypadkowego. Ta bowiem jest uzależniona od różnych czynników. Tymczasem przelew, jaki pracownik otrzyma na swoje konto, będzie niższy o kwotę około 1100 zł. Od kwoty wynagrodzenia brutto ze strony pracownika trzeba bowiem odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Dobrze by było, gdyby pracownicy zdawali sobie z tego sprawę, bo o ile różnica między kwotą brutto a netto jest powszechnie znana, tak świadomość realnych kosztów zatrudnienia pracownika nie jest powszechna.