Wynagrodzenie minimalne 2019 wyniesie aż 2250 zł brutto. Dla pracodawcy takiej osoby to jednak prawie 500 zł więcej

Gorące tematy Finanse Praca Dołącz do dyskusji (168)
Wynagrodzenie minimalne 2019 wyniesie aż 2250 zł brutto. Dla pracodawcy takiej osoby to jednak prawie 500 zł więcej

W styczniu wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku. Czeka nas rekordowa podwyżka, ponieważ wynagrodzenie minimalne 2019 wzrośnie aż o 150 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa 2019 wzrośnie o złotówkę. 

Tradycyjnie z początkiem nowego roku tysiące pracowników, którzy zarabiają minimalne wynagrodzenie, czekają podwyżki. Nie wynikają one jednak z dobrej woli pracodawców, a są wymuszone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wysokość minimalnego wynagrodzenia również nie zależy od kaprysów obecnej władzy, a mechanizm jej obliczania jest uregulowany odpowiednimi przepisami.

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł.
§ 2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wynagrodzenie minimalne 2019 – 2250 zł

Zgodnie z przyjętym już we wrześniu rozporządzeniem, wynagrodzenie minimalne 2019 wzrośnie do kwoty 2250 zł. To podwyżka dokładnie o 150 zł względem obecnego wynagrodzenia, które wynosi 2100 zł brutto. Oczywiście nie trzeba przypominać o tym, że jest to minimalne wynagrodzenie brutto. Wysokość pensji netto (na rękę) będzie oczywiście niższa i wyniesie nieco ponad 1600 zł. To oznacza wzrost o około 100 zł netto miesięcznie.

Minimalna stawka godzinowa 2019 – 14,70 zł

Podwyżka czeka również wszystkich pracowników, których wynagrodzenie uzależnione jest od ilości przepracowanych godzin w miesiącu. W 2018 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł brutto. Zgodnie z rozporządzeniem, minimalna stawka godzinowa 2019 wzrośnie aż o złotówkę, do kwoty 14,70 zł. Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia minimalnego, jest to kwota brutto. Obie powyższe stawki dotyczą osób zatrudnionych jedynie na podstawę umowy o pracę.

Składki ZUS w 2019 r. oczywiście znowu najwyższe w historii, pęknie symboliczna granica 1300 zł

Wzrost wynagrodzenia minimalnego pociąga za sobą również wzrost kosztów zatrudnienia takich osób, które ponosi pracodawca. Składki ZUS w 2019 roku są uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia. To oznacza nie tylko wzrost składek dla samych przedsiębiorców, ale i dla pracowników. Trzeba bowiem pamiętać, że koszty pracy w 2019, jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika, nie kończą się na minimalnym wynagrodzeniu. Biorąc pod uwagę zmieniającą się wysokość składek ZUS w przyszłym roku, koszt zatrudnienia osoby z minimalnym wynagrodzeniem dla pracodawcy wyniesie około 2700 zł. To blisko 500 zł więcej niż wynosi minimalne wynagrodzenie.