Krótszy, 10-miesięczny płatny urlop dla matek zamiast 12 miesięcy. Taki może być efekt wdrożenia unijnej dyrektywy

Praca Rodzina Dołącz do dyskusji (49)
Krótszy, 10-miesięczny płatny urlop dla matek zamiast 12 miesięcy. Taki może być efekt wdrożenia unijnej dyrektywy

Krótszy, 10-miesięczny urlop dla matek w Polsce może być efektem unijnej dyrektywy work-life balance. Wszystko zależy od tego, na jaki wariant ostatecznie zdecyduje się rząd. 

Krótszy, 10-miesięczny urlop dla matek i 2-miesięczny urlop dla ojców

W 2022 r. czekają nas zmiany w urlopie rodzicielskim – wszystko za sprawą unijnej dyrektywy work-life balance, którą muszą wdrożyć państwa członkowskie. Celem dyrektywy jest zapewnienie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym obojga rodziców, a także – wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Zgodnie z dyrektywą, w każdym państwie UE każde z rodziców będzie miało mieć zapewniony co najmniej 2-miesięczny urlop rodzicielski. To z kolei oznacza, że w polskim prawie pojawią się przepisy o 2-miesięcznych urlopach rodzicielskich dla ojców.

Urlop dla ojców może jednak negatywnie odbić się na urlopach dla matek. Obecnie Polkom przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni (chyba, że w trakcie porodu urodzą więcej niż jedno dziecko). Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego kobieta może jednak wnioskować o urlop rodzicielski. Musi go wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

Jeśli jednak pracownica od razu po porodzie wie, że bezpośrednio po urlopie macierzyńskim chce wykorzystać urlop rodzicielski, powinna o niego zawnioskować w ciągu 21 dni po porodzie. W takiej sytuacji będzie mogła rozpocząć urlop rodzicielski od razu po urlopie macierzyńskim. Urlop rodzicielski przysługuje w wymiarze do 32 tygodni. Łącznie z macierzyńskim kobieta może pójść zatem maksymalnie na 52 tygodnie płatnego urlopu – czyli rok.

Może się jednak okazać, że po wdrożeniu unijnej dyrektywy ta sytuacja się zmieni. Początkowo rząd chciał po prostu dodać 2-miesięczny, płatny urlop dla ojca dziecka – bez zmian w urlopie dla matek. Obecnie jednak pojawiają się pomysły, by 2-miesięczny urlop dla ojców wydzielić z urlopu dla matek. Efektem byłby krótszy, 10-miesięczny urlop dla matek.

Urlop dla ojców obecnie

W tym momencie ojcom przysługuje 2-tygodniowy, płatny urlop, który może wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Mężczyzna może wykorzystać urlop ojcowski jednorazowo lub maksymalnie w dwóch częściach – każda po tydzień.

Ojcowie dzieci mogą też wykorzystać część urlopu macierzyńskiego przysługującego matce – o ile ta zrezygnuje z części swojego urlopu. Kobieta może zrezygnować z pozostałej części urlopu po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Ojcu dziecka przysługuje też prawo do urlopu rodzicielskiego – ale w części, w której prawa do tego urlopu zrzeknie się matka. Rodzice mają możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego maksymalnie w czterech częściach.