Nie tylko matki mogą liczyć na pewne przywileje. Ojcu nowonarodzonego dziecka też przysługuje szereg uprawnień

Praca Dołącz do dyskusji (13)
Nie tylko matki mogą liczyć na pewne przywileje. Ojcu nowonarodzonego dziecka też przysługuje szereg uprawnień

Nie tylko pracownicy przysługuje szereg uprawnień w związku z przyjściem na świat dziecka. Przepisy prawa pracy przewidują także urlop przeznaczony wyłącznie dla ojca dziecka. Jest to urlop ojcowski, który w 2021 roku można wziąć w wymiarze maksymalnie 2 tygodni. 

Urlop ojcowski nie tylko dla ojców biologicznych

Z urlopu ojcowskiego może skorzystać pracownik-ojciec wychowujący dziecko. Nie musi być przy tym ojcem biologicznym. Te same przepisy znajdą zastosowanie także w razie przysposobienia. Na wykorzystanie urlopu ojcowskiego pracownik ma 24 miesiące od momentu urodzenia się dziecka. W przypadku dziecka przysposobionego termin ten liczy się natomiast od momentu uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu, przy czym urlop trzeba wykorzystać nie później niż do ukończenia przez przysposobionego 7 roku życia.

Urlopu ojcowskiego udziela się na wniosek pracownika. Taki wniosek należy złożyć w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Dołącza się do niego skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, ewentualnie kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu . Pracownik powinien złożyć także oświadczenie z informacją o tym, czy wykorzystał już urlop ojcowski w 2021 roku albo jego część. O ile wniosek zostanie złożony zgodnie z obowiązującymi wymogami i w przewidzianym terminie, pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu.

W jakim wymiarze przysługuje urlop ojcowski w 2021 roku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymiar urlopu ojcowskiego w 2021 roku wynosi 2 tygodnie, przy czym w okres ten wlicza się także święta czy weekendy. Inaczej niż w przypadku urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego nie ma w tym wypadku znaczenia, ile dzieci urodziło się przy jednym porodzie. Nie wpłynie to na wymiar urlopu.

Pracownik może wykorzystać przysługujący mu urlop ojcowski jednorazowo w całości lub w dwóch oddzielnych częściach, z których każda będzie trwać tydzień. Z czas trwania urlopu przysługuje mu zasiłek wysokości 100% podstawy wymiaru. Podstawę tę oblicza się, biorąc pod uwagę średnią wysokość wynagrodzenia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc skorzystania z urlopu.

2 tygodnie to stosunkowo krótko, jednak warto zaznaczyć, że ojciec dziecka ma także inne dodatkowe uprawnienia, z których może skorzystać. Przede wszystkim w związku z urodzeniem się dziecka przysługuje mu urlop okolicznościowy w wymiarze 2 dni. Poza tym może wykorzystać także urlop tacierzyński. Wbrew podobnej nazwie urlop tacierzyński i urlop ojcowski to dwa różne pojęcia. Ten pierwszy jest potocznym określeniem na niewykorzystany przez matkę urlop macierzyński. Najwcześniej po 14 tygodniach urlopu po porodzie pracownica może bowiem zrzec się pozostałej jego części właśnie na rzecz ojca.

Oprócz tego Kodeks pracy przewiduje także 2 inne urlopy związane z wychowaniem dziecka, z których może skorzystać zarówno ojciec, jak i matka. Mowa tu o urlopie wychowawczym oraz urlopie rodzicielskim.