Nawet 100 000 złotych zwolnione z Podatku Belki. Im prędzej, tym lepiej

Podatki Dołącz do dyskusji
Nawet 100 000 złotych zwolnione z Podatku Belki. Im prędzej, tym lepiej

W Polsce podatek od zysków kapitałowych, znany jako podatek Belki, ma już dwudziestoletnią historię. 

Jest to danina, która obciąża zyski generowane z różnych form oszczędności, takich jak depozyty bankowe, lokaty, obligacje, papiery wartościowe czy pracownicze fundusze emerytalne, stosując stawkę 19%. W świetle obecnej sytuacji ekonomicznej, charakteryzującej się wysoką inflacją, podatek ten może znacząco obniżać rzeczywiste zyski oszczędzających.

Podatek Belki łupi Polaków

Przykładem może być sytuacja, gdy inwestor umieszcza 10 tys. zł na lokacie bankowej z oprocentowaniem 5% na trzy miesiące. Teoretycznie zysk wynosiłby 125 zł, ale po odliczeniu podatku Belki, w kieszeni pozostaje jedynie 101,25 zł, co w praktyce oznacza obniżenie oprocentowania do 4,05%.

W obliczu inflacji, która obecnie utrzymuje się na wysokim poziomie, oszczędności tracą na wartości. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, inwestorzy powinni szukać produktów o oprocentowaniu przewyższającym wskaźnik inflacji. Dla przykładu, przy inflacji na poziomie 8%, oprocentowanie powinno zbliżać się do 10%. Jednak, jak zauważa Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt, takie oprocentowanie bez zaangażowania w ryzykowne instrumenty jest trudne do znalezienia.

Alternatywą mogą być Obligacje Skarbu Państwa, szczególnie atrakcyjne dla beneficjentów programu 500+, oferujące oprocentowanie 7,20% w pierwszym roku oraz marżę 1,50% plus inflację w kolejnych latach. Przy założeniu, że inflacja wynosi 5%, zysk z inwestycji 10 tys. zł w ciągu 6 lat może wynieść około 4687,33 zł, co daje niemal 47% zysku. Jednak po odliczeniu podatku Belki, zysk ten spada do około 38%. W obliczu rosnącej inflacji, nawet zyski z obligacji mogą okazać się niewystarczające do pokrycia utraty wartości oszczędności.

Koalicja Obywatelska zaoferuje kwotę wolną od podatku Belki?

W związku z powyższym, propozycja wprowadzenia kwoty wolnej od podatku Belki na poziomie 100 tys. zł, zgłoszona przez Koalicję Obywatelską, wydaje się być obiecującym rozwiązaniem. Pozwoliłoby to na ochronę zysków do znacznej kwoty przed opodatkowaniem, co z kolei mogłoby zachęcić Polaków do oszczędzania i inwestowania. Ekspert inFakt podkreśla, że taki postulat należy wdrożyć jak najszybciej, by Polacy mogli skuteczniej chronić swój kapitał przed inflacją i zwiększać realną wartość swoich oszczędności.