Wchodzisz na przejście dla pieszych z telefonem w ręku? Już wkrótce w niektórych sytuacjach dostaniesz za to mandat

Moto Prawo Dołącz do dyskusji (47)
Wchodzisz na przejście dla pieszych z telefonem w ręku? Już wkrótce w niektórych sytuacjach dostaniesz za to mandat

Mandat za korzystanie z telefonu na przejściu dla pieszych? Kary prawdopodobnie pojawią się już wkrótce – wystarczy, że rządzący znowelizują taryfikator mandatów w ruchu drogowym. Już teraz procedowany jest odpowiedni projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która częściowo zakazuje korzystania z telefonu na przejściach dla pieszych czy torowisku. 

Mandat za korzystanie z telefonu na pasach? Nowe przepisy coraz bliżej

Kiedy już wydawało się, że rządzący na dobre porzucili projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym (wprowadzający kilka istotnych zmian), Rada Ministrów przyjęła projekt, który trafił następnie do Sejmu.

Jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone i wejdą w życie, zmiany czekają zarówno kierowców jak i pieszych. Kierujący pojazdem będą musieli np. wystrzegać się tzw. „jazdy na zderzak” – konieczne będzie zachowanie odpowiedniej odległości, która ma być jednocześnie powiązana z prędkością jazdy. Inna zmiana dotyczy z kolei pierwszeństwa pieszych już w momencie, gdy tylko zbliżają się do pasów – kierowcy już wtedy będą musieli ustąpić im pierwszeństwa. To jednak przepis, który wzbudza sporo kontrowersji, a wielu kierowców miało nadzieję, że rządzący zrezygnowali z jego wdrażania.

Z kolei jeśli chodzi o pieszych, to nowe przepisy zakazują im korzystania z telefonów komórkowych np. podczas przechodzenia po przejściu dla pieszych. W art. 14 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustawodawca wymienił zachowania w ruchu pieszych, które są zabronione. Zgodnie z projektem nowelizacji, do art. 14 dodany zostałby pkt 8 w brzmieniu:

korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na przejściu dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni lub torowisku lub przejściu dla pieszych

Z proponowanego przepisu wynika zatem, że karane byłoby nie tyle wejście na pasy z telefonem w ręku, ile korzystanie z tego telefonu w taki sposób, że niemożliwa jest jednoczesna pełna obserwacja sytuacji dookoła pieszego. Można zatem przypuszczać, że ewentualny mandat za korzystanie z telefonu na pasach mógłby być nakładany na osoby, które piszą wiadomości lub przeglądają coś w telefonie i nie mają pełnej świadomości, co dzieje się na jezdni.

Ile może wynosić taki mandat?

Na razie nie wiadomo, ile nieuważny pieszy mógłby zapłacić za korzystanie z telefonu na pasach. Prawdopodobnie mandat nie byłby zbyt wysoki; chodzi raczej o zwiększenie świadomości społecznej i wymuszenie przez ustawodawcę przyjęcia pewnych postaw. Wysokość mandatu poznamy dopiero w momencie, gdy rządzący zdecydują się na znowelizowanie taryfikatora mandatów.