A już od przyszłego miesiąca zapłacimy minimalny podatek dochodowy, koniec taryfy ulgowej

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
A już od przyszłego miesiąca zapłacimy minimalny podatek dochodowy, koniec taryfy ulgowej

partner-logo

Wraz z początkiem nowego roku kończy się zawieszenie przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Warto już teraz zapoznać się z tym jakie zmiany wprowadził ustawodawca. Na ile zmienione zostały obowiązujące nas regulacje i procedury podatkowe. W końcu także sprawdzić czy podatnik będzie podlegał minimalnemu podatkowi dochodowemu. 

Minimalny podatek dochodowy, który zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2024 r. to nie pokłosie zmian wynikających z powołania nowego rządu. I choć prawdopodobnie fanatycy #dobrejzmiany winić za niego będą nową koalicję, która ostatnie 8 lat spędziła w opozycyjnych ławach, to nie dajmy się zwieść.

Podstawą dla wprowadzenia nowej daniny stanowiły regulacje szumnie nazywane Polskim Ładem. Przepisy o minimalnym podatku dochodowym miały wejść w życie jeszcze w 2022 roku. Rada Ministrów podjęła jednak decyzję, aby zamrozić podatek na lata 2022-2023.

Minimalny podatek dochodowy od 1 stycznia 2024 r.

Początkowo założenia były takie, aby nowa 10 proc. danina miała obejmować te firmy, które notują stratę lub których dochód stanowi mniej niż niewielki procent przychodów (2 proc. udział dochodów w przychodach). Wizją rządzących były, aby nowym podatkiem obciążono największe spółki technologiczne. Początkowo koncepcja wydawała się być słuszna. W końcu z nową daniną mieli zmagać najwięksi potentaci, nie zaś drobni przedsiębiorcy znad Wisły.

Wyszło jednak tak, jak to w Polsce wychodzi najcześciej. Miłe złego początki, ale koniec żałosny. Podatek minimalny to danina nałożona na spółki będące podatnikami CIT, ale także podatkowe grupy kapitałowe, które poniosły stratę lub osiągnęły niski poziom dochodowości. Wyniesie 10 proc. podstawy opodatkowania, czyli sumy m.in. 1,5 proc. przychodów podatnika (innych niż z zysków kapitałowych) oraz “nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych. Ponadto, przysługiwać będą specjalne odliczenia m.in. w zakresie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycji.

Ustawodawca przewidział, że z nowej daniny zostaną zwolnione m.in. podmioty w stanie upadłości, likwidacji lub objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym. Do grona podmiotów zwolnionych należą także start-upy oraz spółki z udziałem wyłącznie osób fizycznych.

Co więcej, kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego odlicza się od CIT. Natomiast samego odliczenia dokonuje się za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy. Co istotne, szczególnie dla podatników, których rok podatkowy jest inny od roku kalendarzowego i rozpoczął lub rozpocznie się przed 1 stycznia 2024 r., a zakończy się po 31 grudnia 2023 r., zwolnienie z opodatkowania podatkiem minimalnym stosuje się do końca trwania tego roku podatkowego.

Jak to zwykle bywa przy wprowadzaniu nowych danin, na obecnym etapie przepisy o minimalnym podatku dochodowym nadal powodują szereg wątpliwości.