Nie jesteś przygotowany na JPK_PIT i JPK_CIT? Masz szczęście, bo ministerstwo finansów nadchodzi z pomocą

Finanse Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Nie jesteś przygotowany na JPK_PIT i JPK_CIT? Masz szczęście, bo ministerstwo finansów nadchodzi z pomocą

Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet zmian, który został nazwany SLIM VAT 3. Jest to reforma realizująca postulaty zgłaszane resortowi finansów przez przedsiębiorców. Jednym z nich jest obowiązek przesyłania JPK, a właściwie jego przesunięcie. Sprawdź, kiedy przepisy wejdą w życie.

SLIM VAT 3, czyli co?

Pakiet SLIM VAT 3 ma za zadanie ułatwić pracę polskich przedsiębiorców, a co za tym idzie zwiększyć ich efektywność. Znalazły się w nim takie zapisy, jak:

  • zwiększenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro,
  • rozszerzenie możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT,
  • rezygnacja z wymogu posiadania faktur WNT przy odliczaniu podatku z tego tytułu,
  • likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego proporcji do odliczenia naliczonego podatku w formie protokołu,
  • uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczących fakturowania,
  • ujednolicenie przepisów dotyczących wydawania i stosowania WIS oraz WIA.

Oprócz powyższych zmian wprowadzono również reformy dotyczące ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na dzieci, ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego, podatku PIT, podatku od spadków i darowizn, a także JPK_PIT i JPK_CIT.

Warto wspomnieć, że zmiany w uldze na dzieci dotyczą jedynie dzieci z niepełnosprawnością. W pakiecie SLIM VAT 3 zlikwidowano limit dochodowy dla tych rodziców, którzy wychowują jedno dziecko z niepełnosprawnością. Co więcej, skorzystać z niej będzie można już do rozliczenia za bieżący rok.

Zmiany związane z podatkiem od spadków i darowizn obejmują kwotę wolną od podatku. Modyfikacje dotyczą I, II oraz III grupy podatkowej. Od momentu wejścia w życie przepisów limity będą kształtowały się następująco:

  • 36 120 zł dla osób z I grupy podatkowej,
  • 27 090 zł dla osób z II grupy podatkowej,
  • 5 733 zł dla osób z III grupy podatkowej.

W ostatniej sytuacji zmiana jest niewielka, gdyż jedynie o niecałe 9 procent (z 5 308 zł). Dużo większe zmiany dotyczą I grupy podatkowej (10 434 zł) oraz II grupy podatkowej (7 878 zł).

Obowiązek przesyłania JPK jest w pakiecie SLIM VAT 3, ale nie wejdzie teraz w życie

W pakiecie SLIM VAT 3 znalazły się również przepisy dotyczące JPK_PIT oraz JPK_CIT. Ministerstwo Finansów postanowiło przesunąć termin tego obowiązku na przyszły rok. Głównym czynnikiem, który przeważył o takiej decyzji, jest zwiększenie czasu podatników na przygotowanie systemów informatycznych. Dodatkowo przekazywanie JPK_PIT zostało zrównane z JPK_CIT pod względem częstotliwości przekazywania. Od przyszłego roku będzie się to odbywało wyłącznie po zakończeniu roku, a nie miesięcznie lub kwartalnie.

Obowiązek elektronicznego prowadzenia ewidencji podatkowych, a także wysyłania JPK_PIT lub JPK_CIT wprowadził tzw. Nowy Ład. Już wtedy przepisy wywoływały duże emocje wśród przedsiębiorców. Rząd wprowadzając od lipca 2022 roku Nowy Ład 2.0, odroczył wcześniej wprowadzony termin. Aktualnie znów przesunął obowiązek przesyłania JPK (PIT oraz CIT) dla przedsiębiorców o kolejny rok.

Warto również zauważyć, że od początku funkcjonowania przepisów wprowadzających jednolite pliki kontrolne, znajdowały się w nich wyłączenia. Dotyczyły przede wszystkim organizacji pozarządowych czy kół gospodyń wiejskich. Co więcej, rozszerzenie lub zawężenie grup podatników wyłączonych z obowiązku przesyłania JPK może zostać wprowadzone na podstawie rozporządzenia ministra finansów.

Co do zasady przepisy pakietu SLIM VAT 3 wejdą w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.