Niektórzy wyrzucają zużyte żarówki do kosza. A grozi za to przecież nawet pół miliona złotych kary

Energetyka Firma Środowisko Dołącz do dyskusji
Niektórzy wyrzucają zużyte żarówki do kosza. A grozi za to przecież nawet pół miliona złotych kary

W 2020 roku, na terenie Unii Europejskiej sprzedano około 1,5 miliarda źródeł światła, które w przyszłości będą wymagały odpowiedniego zagospodarowania. Przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające powierzchniami biurowymi i komercyjnymi stają przed wyzwaniem prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem oświetleniowym, a niedopełnienie obowiązków w tym zakresie grozi surowymi karami finansowymi do 0,5 mln zł, a nawet zakazem prowadzenia działalności.

Organizacja ElektroEko, działająca non-profit, wraz z partnerem Ledvance, rozpoczyna kampanię „Już nie świeci? Oddaj do elektrośmieci”. Celem jest zwiększenie świadomości kadry zarządzającej firmami oraz instytucjami o konieczności prawidłowego postępowania ze zużytym oświetleniem.

Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Ustawą o odpadach, instytucje produkujące zużyty sprzęt oświetleniowy muszą odpowiednio go zagospodarować. Nieprzestrzeganie tych przepisów wiąże się z ryzykiem nałożenia wysokich kar finansowych i odpowiedzialnością karną kadry zarządzającej. Wymagane jest również prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów i rejestracji Karty Przekazania Odpadu.

Zużyte oświetlenie to nie tylko przepalone świetlówki, ale również szeroka gama źródeł światła i opraw oświetleniowych, w tym świetlówki kompaktowe, lampy sodowe, rtęciowe, metalohalogenkowe, a także LEDy i oprawy oświetleniowe. Prawie 90% materiałów pochodzących ze zużytego sprzętu oświetleniowego może zostać ponownie wykorzystane. W procesie recyklingu pozyskuje się cenne surowce, takie jak szkło, tworzywa sztuczne, aluminium, stal oraz elementy elektroniczne.

ElektroEko oferuje prosty sposób na zagospodarowanie zużytego sprzętu oświetleniowego poprzez bezpłatny odbiór. Wystarczy zarejestrować zlecenie na stronie ElektroEko, aby umożliwić organizacji odbiór i przetworzenie zużytego sprzętu, co jest nie tylko korzystne dla środowiska, ale – a może przede wszystkim – również zwalnia przedsiębiorstwa z obowiązków związanych z zagospodarowaniem elektrośmieci.

Zagospodarowanie zużytego sprzętu oświetleniowego jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również kwestią odpowiedzialności środowiskowej. Przedsiębiorstwa mogą uniknąć wysokich kar, dbając o właściwe postępowanie z zużytym oświetleniem, a organizacje takie jak ElektroEko pomagają w tym procesie, oferując bezpłatne usługi odbioru i recyklingu.